Servicios

L'increment interanual de matriculacions en la Comunitat Valenciana durant el mes d'octubre se situa 0,2 punts per damunt de la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc per comunitats autònomes, dades inferiors als del mes anterior en relació amb setembre de 2021 que contemplaven un creixement del 13,3% i ocupant per a aqueix mes la tercera posició en matriculacions interanuals.

La variació intermensual en la nostra comunitat experimenta un descens del 2,4%, amb 241 unitats menys, descens superior en 1,7 punts percentuals a la mitjana nacional. Resulta significatiu el descens registrat a la província de València, amb 2.079 matriculacions menys i que en termes percentuals representa un -32,8%.

La nostra comunitat representa el 9,1% del total de noves matriculacions a Espanya durant aquest mes, dues dècimes de punt inferior a la recollida el mes de setembre.