Servicios

Pensions de la Seguretat Social

La Comunitat Valenciana ocupa el mes de juliol el sisé lloc, empatada amb Múrcia i País Basc, en increment interanual de pensions situant-se una dècima de punt per damunt d'Espanya, recollint-se a les seues províncies diferents percentatges de variació, sent el més alt el de la província d'Alacant (1,4%). Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,3%, una dècima de punt més que a Espanya, observantse així mateix en cadascuna de les tres províncies de la nostra Comunitat un percentatge diferent.

Les majors variacions tant de pensions com de pensionistes es donen novament a Canàries seguida de Madrid i la Comunitat d'Illes Balears.