Servicios

Per al mes de març de 2023 s'incrementa en 6,2 punts el percentatge interanual de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana, situant-se 4,1 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. La nostra Comunitat ocupa a l'onzé lloc en taxa de cobertura, un lloc més que el mes anterior, havent descendit un punt percentual la seua representació respecte a aquest. La província de Castelló és la que ofereix la major taxa de cobertura, situant-se 3,5 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i 7,7 punts per damunt de la mitjana de la Comunitat. El nombre de persones beneficiàries de prestacions s'ha incrementat durant l'últim exercici en 10.641 en termes absoluts (5,7%), disminuint en 5.204 durant l'últim mes (-2,6%). Per sexe, es constata un decrement intermensual del 2,9% en el nombre de beneficiaris (-2.704) i del -2,2% (-2.500) en el de beneficiàries. Interanualment, els beneficiaris creixen un 5,6% i les beneficiàries un 5,7%, respectivament.