Servicios

Durant el mes d'agost de 2022 s'han constituït 723 societats mercantils en la nostra Comunitat, la qual cosa ha suposat un descens del 14,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. Per part seua, s'han dissolt 144 societats mercantils, amb un increment del 30,9% en termes interanuals.

De les societats constituïdes en la Comunitat Valenciana, el 47% correspon a la província d'Alacant, el 42% a València i l'11% a Castelló. Quant a les societats dissoltes, el 40,3% se situaven a València, el 39,6% a Alacant i el 20,1% a Castelló.