Servicios

La Comunitat Valenciana, torna a ocupar el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el RETA, amb un augment del 0,7%, situant-se tres dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. Novament, és la província d'Alacant la que experimenta un major increment, huit dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat. L'increment interanual a la província de València es mostra lleugerament superior a la mitjana d'Espanya, sent Castelló la que experimente xifres negatives, situant-se cinc dècimes de punt per davall de la mitjana nacional i huit dècimes de punt menys respecte a la nostra Comunitat.

La variació intermensual en la nostra Comunista ha sigut del -0,5%, amb 1.787 afiliacions mitjanes menys, sent aquest percentatge una dècima de punt superior al d'Espanya, que ha comptat amb 13.512 afiliacions menys. Atés el gènere, els treballadors autònoms en la Comunitat Valenciana han disminuït en l'últim mes en 1.064 persones (-0,5%), mentre que les treballadores afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana durant el mes d'agost han experimentat una reculada de 723 persones (també un - 0,5%), continuant amb la senda descendent iniciada el mes de juliol després de successius increments d'afiliació en mesos anteriors.