Servicios

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana creix en una mica més de 60.000 persones, amb un percentatge d'afiliació idèntic a la mitjana nacional. És la província d'Alacant la que ve registrant el percentatge interanual més elevat amb un 3,9% i 27.111 afiliacions mitjanes més. En termes intermensuals, la nostra Comunitat ofereix un increment percentual del 0,9% tres dècimes de punt inferior al registrat a Espanya. Per províncies, la variació absoluta més significativa l'ostenta Alacant amb 12.992 afiliacions mitjanes més, seguida de València amb 3.424, constatant-se també un saldo positiu en la de Castelló amb 1.945 persones més d'afiliació mitjana. L'afiliació masculina durant aquest últim mes en la nostra Comunitat augmenta un 0,8%, amb 8.757 afiliats més, i la femenina ho fa en un 1% amb 9.603 noves afiliacions.

Tipus