Servicios

AFILIACIONS MITJANES PERSONES ESTRANGERES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2022

L'afiliació mitjana interanual de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional amb 22.964 noves afiliacions, en termes absoluts. Del total d'aquestes, 110.329 procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) i 170.951 corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 161.215 afiliacions masculines i 120.065 femenines. Espanya ha comptat, en còmput interanual, amb 190.914 noves afiliacions, amb 826.806 procedents de països de l'U.E i 1.633.914 de tercers països.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2022

La Comunitat Valenciana ascendeix al tercer lloc en increment interanual d'afiliacions en el RETA, amb un augment del 0,6%, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant novament registra el major increment, amb nou dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i tres dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2022

La Comunitat Valenciana incrementa en 53.000 persones el nombre d'afiliacions mitjanes anuals a la Seguretat Social, amb un percentatge dues dècimes de punt superior a la mitjana nacional, sent la província d'Alacant la que registra el percentatge interanual més elevat amb el 3,7% i 25.212 afiliacions mitjanes més. Les dades interanuals del mes de desembre són inferiors als del mes de novembre, amb al voltant de 17.000 afiliacions menys. En termes intermensuals, la nostra Comunitat registra un decrement percentual del 0,2%, situant-se tres dècimes per davall de la mitjana d'Espanya.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA OCTUBRE 2022

El 52,8% de les valencianes i valencians en atur són persones beneficiàries d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 7 punts percentuals la variació interanual, si bé la variació intermensual torna a disminuir en una mica més de dos punts. La Comunitat Valenciana baixa al tretzé lloc en taxa de cobertura, respecte al mes anterior, situant-se 6,7 punts per davall de la mitjana nacional. No obstant això, recupera dos llocs respecte a la seua representativitat a l'octubre de 2021.

AFILIACIONS MITJANES P. ESTRANGERES A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2022

L'afiliació mitjana interanual de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional amb 23.543 noves afiliacions, en termes absoluts. Del total d'aquestes, 108.832 procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) i 164.816 corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 156.391 afiliacions masculines i 117.257 femenines. Espanya ha comptat, en còmput interanual, amb 201.363 noves afiliacions, amb 842.430 procedents de països de l'O.E i 1.620.077 de tercers països.

AFILIACIONS MITJANES P. ESTRANGERES A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2022

L'afiliació mitjana de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana se situa dues dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional amb 23.705 noves afiliacions, en termes absoluts. Del total d'aquestes, 106.181 procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) i 158.346 corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 149.208 afiliacions masculines i 115.319 femenines. Aquests increments són inferiors als experimentats en mesos anteriors respecte als seus períodes interanuals.

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS AGOST 2022 Efectes econòmics 2022. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes d'agost, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2022, va aconseguir la xifra de 188 que van afectar 486.361 persones treballadores, lleugerament superior als 185 i 462.252 treballadors i treballadores de juliol, amb una jornada mitjana de 1.770,46 hores i una taxa de variació salarial del 3,86%, superior al 2,60% del conjunt estatal, amb una jornada mitjana de 1.730,40 hores.

AFILIACIONS MITJANES P. ESTRANGERES A A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2022

L'afiliació mitjana de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana augmenta un 11% en el còmput interanual amb 26.251 noves afiliacions. Del total d'afiliacions, 107.605 (238 menys que al juny passat) procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i 158.169 (971 més que al juny) corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 149.218 afiliacions masculines (0,2% menys que al juny) i 116.556 femenines (1,3% respecte al mes anterior).

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA. JULIOL 2022

Quasi el 60% dels valencians i valencianes en atur són beneficiaris d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 5,95 punts la variació interanual i 4,42 la intermensual durant el mes de juliol. La Comunitat Valenciana ascendeix al huité lloc en taxa de cobertura, situant-se 2,02 punts per davall de la mitjana nacional. Continuen sent Extremadura i en menor mesura Andalusia i Balears les que ostenten les majors taxes de cobertura, totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya.