Servicios

Laborals

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el mes de març el sisé lloc, empatada amb la d'Aragó, en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, registrant el
mateix percentatge que la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,6 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (1,3%) és la mateixa que la mitjana d'Espanya, sent Illes Balears (7,2%) seguida de la Regió de Múrcia (2,3%) les
Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS MARÇ 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, al mes de març, va ser de 184 que van afectar a 358.333 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,38 hores i una variació salarial del 1,58%, per baix del 2,20% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.
La variació salarial en el mes de març, en la nostra Comunitat, ha estat idèntica al mes de febrer, amb una taxa del 1,58% i en Espanya va ser lleugerament inferior al 2’27% del mes de febrer.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Març 2019

L'atur registrat s'ha situat en 370.395 persones en la Comunitat Valenciana al març de 2019, disminuint en 5.002 persones respecte al mes anterior, 1,3% en
termes relatius i una reducció del 3,5% respecte a març de 2018.
L'atur entre les dones ha descendit un 1,6% i entre els homes un 6,2%, en termes interanuals.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Març 2019

A la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte, al mes de març de 2019, va ascendir al 88,9% de contractes temporals, un punt superior al 87,9% del mes passat i un 11,1% d’indefinits. Al conjunt estatal, les taxes mitjanes foren semblants al mes de febrer i van representar el 89,5% i el 10,5% respectivament.
La temporalitat per províncies va ser del 87,2% en Alacant, del 85,6% en Castelló i del 90,5% en València.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA FEBRER 19

La Comunitat Valenciana incrementa 2,8 punts percentuals la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a febrer de 2018, si bé es troba 5,5 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. L'increment interanual de la taxa de cobertura a la província d'Alacant presenta en la nostra Comunitat la millor variació (3,4%), si bé la major cobertura es dona a la província de Castelló (54,02%).

Etiquetes

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se una dècima per damunt d'Espanya, recollint-se en les seues províncies en el mateix percentatge de variació (1,5%), amb l’excepció de València, sent inferior en dos dècimes. Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,4%, dos dècimes de punt més que a Espanya, sent les províncies d’Alacant i Castelló les que lideren la variació en la nostra Comunitat, amb un 1,5%.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2019

La Comunitat Valenciana augmenta 0,7 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de febrer respecte al seu precedent, amb un comportament 0,8 punts percentuals inferior a la mitjana d'Espanya. La variació interanual se situa 0,5 punts per davall de la mitjana d'Espanya, ocupant el huité lloc, amb un increment del 7,7%.
La Comunitat de Castella-la Manxa experimenta la major variació interanual amb el 10,8%, seguida de la Comunitat Foral de Navarra i Catalunya, totes dues amb un 9,5%.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2019

La Comunitat Valenciana presenta novament el mes de febrer el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,6 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (0,5%) es troba una dècima de punt per davall de la mitjana d'Espanya (0,6%), sent Illes Balears (3,8%) i la Regió de
Múrcia (1,2%) les Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes