Servicios

Laborals

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. GENER 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 2,8 punts percentuals.
El mes de gener presenta variacions negatives respecte al mes anterior amb 2.696 afiliacions menys en la nostra Comunitat (-0,8%), mateix percentatge que a Espanya, amb 25.788 afiliacions menys en el RETA.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL GENER 2019

La Comunitat Valenciana presenta el mes de gener el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,8 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (-1,3%) es troba tres dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya (-1,0%), sent Andalusia (1,5%) i La Rioja (0,2%) les Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS GENER 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, al mes de gener de 2019, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018, va ser de 169 que van afectar a 326.209 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,12 hores i una variació salarial del 1,56%, inferior al 2,16% de variació mitjana salarial en el conjunt d’Espanya.
En la nostra Comunitat, la variació salarial en gener va ser inferior a desembre, que era del 1,64% i a Espanya va ser superior al 1’75 del mes anterior.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA DESEMBRE 18

La Comunitat Valenciana incrementa 1,7 punts la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a l'any anterior, trobant-se 6,8 punts per davall de la mitjana nacional. L'increment de la taxa de cobertura a Espanya ha sigut de 1,8 punts respecte a desembre de 2017. La província de Castelló presenta la millor taxa en la nostra Comunitat, percentatge inferior en 3,6 punts (53,74%) al de la mitjana d'Espanya (57,31%).

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL. Gener 2019

A la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte, al mes de gener de 2019, va ascendir al 88,6% de contractes temporals, quasi dos punts inferiors al 90,5% del mes anterior i un 11,4% d’indefinits. A Espanya, les taxes mitjanes van ascendir al 90,2% i al 9,8% respectivament, més d’un punt inferior al mes de desembre.
La temporalitat per províncies va ser d’un 87,8% a Alacant, un 86,4% a Castelló i un 89,4% a València.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Gener 2019

L'atur registrat s'ha situat en 373.500 persones en la Comunitat Valenciana al gener de 2019, augmentant en 9.369 persones respecte al mes anterior, 2,6% en termes relatius, similars percentatges als registrats a Espanya.
L'atur entre les dones ha augmentat un 3,3% i entre els homes en un 1,5%, si bé en termes interanuals s'ha reduït un 3,9% i un 7,6%, respectivament.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 2018

La Comunitat Valenciana redueix en sis dècimes de punt el mes de desembre l'afiliació estrangera a la Seguretat Social, enfront del comportament positiu registrat a Espanya, amb un increment intermensual de 0,3 punts percentuals. La variació interanual se situa en 8,8 punts percentuals, mateixa dada que a Espanya, ocupant el nové lloc per Comunitats Autònomes.
Atenent la seua distribució per sexe, el nombre d'afiliacions d'homes el mes de desembre en la nostra Comunitat va ser de 126.901 (57,74%), enfront de les 92.843 afiliacions de dones (42,26%).

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM: AFILIACIONS I PENSIONS DESEMBRE 2018

La variació interanual de les afiliacions en el RETA en la nostra Comunitat s'ha situat en un 2,6% (amb 8.687 afiliacions més), percentatge superior a la mitjana
d'Espanya que va quedar en el 1,6%, amb 52.725 afiliacions més. La Comunitat Valenciana és la cinquena Comunitat Autònoma amb major creixement interanual,
precedida per Canàries, Andalusia, Madrid i Illes Balears. La variació interanual de pensions del RETA en la nostra Comunitat ha sigut del 1,7%, superant la mitjana
d'Espanya situada en el 0,6%.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 2018

La Comunitat Valenciana presenta durant el mes de desembre el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se sis dècimes de
punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb una variació interanual de 4,1 punts percentuals.
No obstant això, la nostra Comunitat recull una variació mensual negativa (-0,2%) en contracte amb els creixements positius a Espanya (0,2%) i en particular, a
Andalusia 1,9%, i Canàries i Castella-La Manxa amb un 0,7%.

Etiquetes