Servicios

Laborals

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. MAIG 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se set dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,3%.
El mes de maig presenta en la nostra Comunitat una variació positiva respecte al mes anterior amb 469 afiliacions més, 185 homes i 284 dones,

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS MAIG 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, fins al mes de maig de 2019 va ser de 200 que ha afectat 417.542 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.725,94 hores i una variació salarial del 1,52%, inferior al 2,21% de variació mitjana salarial a Espanya. El mes de maig, en la nostra Comunitat, la variació salarial, amb un percentatge del 1,52%, va anar lleugerament inferior al 1,57% del mes d'abril i a Espanya, amb un 2,21% va ser la mateixa que el mes anterior.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA i TEMPORAL Maig 2019

La contractació per tipus de contracte, en la nostra Comunitat, al mes de maig de 2019 va ascendir a un 90,8% de contractes temporals, un punt superior al 89,8% del mes anterior i un 9,2% d’indefinits. En el conjunt estatal, les taxes mitjanes també han augmentat respecte al mes d’abril amb un 91,1% i un 8,9% respectivament. La temporalitat per províncies va ser del 90,2% en Alacant, del 88,5% en Castelló i del 91,5% en València.

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. MAIG 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el segon lloc, millorant un lloc respecte al mes anterior, en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social situant-se sis dècimes per damunt d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 3,9 punts percentuals.
El mes de maig registra augments en totes les Comunitats amb l'excepció de Canàries, situant-se en la nostra Comunitat en el 0,7%, quatre dècimes

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Maig 2019

L'atur registrat s'ha situat en 356.397 persones en la Comunitat Valenciana a maig de 2019, disminuint en 8.744 persones respecte al mes anterior, 2,4% en termes relatius i una reducció del 4,8% respecte a maig de 2018. 

L'atur entre les dones ha descendit un 3,5% i entre els homes un 6,6%, en termes interanuals. 

Etiquetes

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL MAIG 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual de pensions situant-se una dècima per damunt d'Espanya, recollint-se a les
seues províncies el mateix percentatge de variació (1,3%), excepte en la d'Alacant, sent ací superior en una dècima de punt. Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,3%, una dècima de punt més que a Espanya, observant-se en cadascuna de les tres províncies de la nostra Comunitat un percentatge diferent.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA ABRIL 19

La Comunitat Valenciana incrementa 2,4 punts percentuals la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a abril de 2018, si bé es troba 5,1 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. L'increment interanual de la taxa de cobertura a la província d'Alacant presenta en la nostra Comunitat la millor variació (2,8%), si bé la major cobertura es dona a la província de Castelló amb el 53,05%.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL ABRIL 2019

La Comunitat Valenciana, empatada amb la de Castella-la Manxa, ocupa el mes d'abril el segon lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social,
superant en quatre dècimes de punt la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,7 punts
percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (0,1%) se situa tres dècimes de punt per davall de la mitjana d'Espanya, sent Illes Balears (11,8%) seguida de la Regió
de Múrcia (0,9%) i Extremadura (0,8%) les Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes