Servicios

Laborals

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana disminueix 2,2 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de desembre respecte al mes anterior (amb 5,2  punts percentuals menys que al novembre respecte al seu precedent), amb un descens de l'afiliació masculina en un 2,8% mentre que l'afiliació de dones estrangeres disminueix un 1,4%. A Espanya es produeix una reculada intermensual del 1,5%. La variació interanual en la Comunitat Valenciana se situa en el 6,2%, una dècima menys que la mitjana d'Espanya, ocupant el desé lloc.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA DESEMBRE 19

La Comunitat Valenciana incrementa 4,4 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a  desembre de 2018, trobant-se 7,2 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. Castelló torna a ser la província amb major increment interanual en la taxa de cobertura en la nostra Comunitat (5,1 punts), registrant-se així mateix en ella la millor taxa amb el 58,82%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de 0,1 punts percentuals, 4 dècimes menys que el mes de novembre.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.750 noves afiliacions (1,1%),  situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual  del 2,3%, amb 2.976 afiliacions més que en el mateix mes de l'exercici anterior.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS DESEMBRE 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

La xifra de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, el mes de desembre, amb efectes econòmics en 2019, va anar de 266 que van afectar 566.208 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.732,23 hores i una variació salarial del 1,67%, per davall del 2,33% de variació mitjana salarial a Espanya.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Desembre 2019

En la Comunitat Valenciana, el mes de desembre de 2019, la contractació per tipus de contracte va ser del 91% de contractes temporals (90,7% en homes i 91,4% en dones) i del 9% d'indefinits (9,3% en homes i 8,6% en dones). A Espanya, incloent els contractes a l'estranger, les taxes mitjanes han sigut d'un 92% (92% tant en homes com en dones) i d'un 8% en indefinits (8% també en homes i en dones). 

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, DESEMBRE 2019

L'atur registrat s'ha situat en 357.564 persones en la Comunitat Valenciana al desembre de 2019, disminuint en 2.943 persones respecte al mes anterior, -0,8% en termes relatius, i amb un descens del -1,8% en termes interanuals. Al desembre es constata un descens entre les dones del -1,9% i un increment del 0,8% entre els homes. En termes interanuals la reducció ha sigut del -2,0 i -1,5%, respectivament.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA NOVEMBRE 19

La Comunitat Valenciana incrementa 4,6 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a  novembre de 2018, trobant-se 6,6 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. Castelló és la província amb major increment interanual en la taxa de  cobertura en la nostra Comunitat (5,4 punts), registrant-se així mateix en ella la millor taxa amb el 57,12%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de 0,5  punts percentuals.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana incrementa 3 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de novembre respecte al mes anterior (0,9 punts  percentuals menys que a l'octubre respecte al seu precedent), amb un augment de l'afiliació masculina d’un 3,3% mentre que l'afiliació de dones estrangeres creix un 2,5%. A Espanya es produeix un increment intermensual del 1,9%. La variació interanual en la Comunitat Valenciana se situa en el 7,9%, tres dècimes menys que la mitjana d'Espanya, ocupant el dotzé lloc.

Etiquetes