Servicios

Fichas

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA SETEMBRE 19

La Comunitat Valenciana incrementa 4,9 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a setembre de 2018, trobant-se quasi 3 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. València és la província amb major increment interanual en la taxa de cobertura en la nostra Comunitat (5,1 punts), registrant-se així mateix en ella la millor taxa amb el 57,08%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de -5,7 punts percentuals.

Etiquetes

ÍNDEX D’ENTRADES DE COMANDES Agost 2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -23,2% en el mes d'agost respecte al mes anterior i ha descendit un -2,6% en termes interanuals.
A Espanya els descensos s'han xifrat en el -23,9% i -4,5%, respectivament.
Per comunitats autònomes, destaquen els descensos de Madrid (-33,9%), Illes Balears (-33.6%) i La Rioja (-32,3%).

Etiquetes

ÍNDEX DE XIFRES DE NEGOCIS Agost 2019

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -34,8% en el mes d'agost respecte al mes anterior i un -9,7% en termes interanuals.
A Espanya estos percentatges s'han situat en el -27,9% i -3,6%, respectivament.
Per comunitats autònomes destaquen els descensos del País Basc (-39,7%), Madrid (-38,9%) i Illes Balears (-35,9%).

Etiquetes

INDICADORS D´ACTIVITAT SECTOR SERVEIS Agost 2019

L'Índex de Xifra de Negocis en Servicis en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -14,0% en el mes d'agost respecte al mes anterior i ha augmentat un 3,9% en termes interanuals.
A Espanya estos percentatges s'han situat en el -13,8% i 1,2%, respectivament.
Per comunitats autònomes, destaquen els increments interanuals de País Basc amb un 4,9%, Múrcia (4,6%) i Extremadura (4,4%).

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2019

De nou, durant el mes de setembre, la Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (0,7%), amb 2.395 noves afiliacions, situant-se cinc dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província  d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,0%, amb 2.564 afiliacions més que en el mateix mes de l'exercici anterior.
El mes de setembre ofereix en la nostra Comunitat una variació positiva respecte al mes anterior (0,1%) amb 522 afiliacions més, corresponent 97

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc empatada amb Navarra en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, superant en dues
dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,2%.
La variació mensual en la nostra Comunitat (0,3%) se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la sisena comunitat on més puja l'afiliació. A destacar l'increment de l'afiliació femenina en la nostra Comunitat,

Etiquetes

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Setembre 2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al setembre de 2019 ha registrat una variació interanual del -0,2%, mentre que a Espanya creixia un 0,1%. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Navarra (0,7%), País Basc (0,5%), La Rioja i Madrid (0,4%) i Catalunya (0,3%).
Per part seua, la inflació subjacent s'ha situat en el 0,9% en la nostra Comunitat i en el 1,0% a Espanya.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS SETEMBRE 2019

En la Comunitat Valenciana, el mes de setembre, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 244 que han afectat 552.272 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,90 hores i una variació salarial del 1,66%, inferior al 2,29% de variació mitjana salarial en el conjunt d'Espanya. La variació salarial en la nostra Comunitat va ser del 1,66%, idèntica al mes d'agost i a Espanya va ser, igual que el mes anterior, del 2,29%.

Etiquetes