Servicios

Fichas

INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS 2018

El nombre de naixements en la Comunitat Valenciana disminuïsc l'any 2018 en un 5,98% en valors absoluts, 2.412 naixements menys que el registrat l'any anterior.
Quant al nombre de defuncions va augmentar un 1,16%, 519 defuncions més que en el 2017.
El saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) es va situar en -7.417 persones.
El nombre de matrimonis en la Comunitat Valenciana ha descendit un 1.03% passant de 18.062 matrimonis en el 2017 a 17.876 matrimonis l'any 2018

Etiquetes

COSTS SALARIALS. I TRIMESTRE 2019

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana s'ha situat en 1.669,57 euros en el primer trimestre de 2019, amb un augment del 2,0% respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya aquest cost s'ha elevat a 1.876,19 euros, la qual cosa suposa un augment interanual del 1,7%.
El cost salarial total ha augmentat en tots els sectors, destacant la indústria amb un 3,5%, seguida de construcció i serveis amb un 1,8%.

Etiquetes

DEUTE PÚBLIC 1T 2019

La Comunitat Valenciana, amb 46.922 milions d'euros de deute viu acumulat a la fi del primer trimestre de 2019, continua sent la segona comunitat més endeutada en valor absolut darrere de Catalunya. En percentatge, aquest deute representa un 41,6% del PIB regional de la Comunitat Valenciana, el major valor percentual de totes les CCAA.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. MAIG 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se set dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,3%.
El mes de maig presenta en la nostra Comunitat una variació positiva respecte al mes anterior amb 469 afiliacions més, 185 homes i 284 dones,

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS MAIG 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, fins al mes de maig de 2019 va ser de 200 que ha afectat 417.542 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.725,94 hores i una variació salarial del 1,52%, inferior al 2,21% de variació mitjana salarial a Espanya. El mes de maig, en la nostra Comunitat, la variació salarial, amb un percentatge del 1,52%, va anar lleugerament inferior al 1,57% del mes d'abril i a Espanya, amb un 2,21% va ser la mateixa que el mes anterior.

Etiquetes

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Maig 2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al maig de 2019 ha crescut un 0,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, lleugerament inferior al 0,8% d'Espanya. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Navarra (1,3%), La Rioja, Madrid i Castella i Lleó (1,1%) i País Basc, Catalunya i Cantàbria (1,0%).
Per part seua, la inflació subjacent s'ha situat en el 0,8% en la nostra Comunitat i en el 0,7% Espanya.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Abril 2019

En la Comunitat Valenciana a l'abril del 2019 s'han realitzat 5.782 compravendes de vivendes, un 6,20% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.164).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.793 compravendes, un 8,25% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.272 compravendes, un 8,28% menys i a Castelló 717 un 11,51% més.
A Espanya les compravendes han disminuït un 3,10% passant de 42.363 a l'abril del 2018 a 41.049 a l'abril del 2019.

Etiquetes

SOCIETATS MERCANTILS Abril 2019

En la Comunitat Valenciana a l'abril de 2019 s'han creat 953 societats, un 3,7% més respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt
136, un 27,1% més en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el -1,5% i 8,3%, respectivament.
De les societats constituïdes en la nostra Comunitat, el 46,4% ho han sigut a la província de València, el 45,3% a Alacant i el 8,3% a Castelló. Per part
seua, de les societats dissoltes el 52,9% se situaven a Alacant, el 25,8% a València i el 21,3% a Castelló.

Etiquetes

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Abril 2019

L’IPI de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 1,6% a l'abril de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes interanuals, l'increment
ha sigut del 3,3%, sent la tercera comunitat autonomia que més ha crescut, després de Múrcia i Extremadura.
Per destinació econòmica, els béns intermedis han registrat un augment del 4,7%, els béns de consum un 3,5%, energia un 1,7% i els béns d'equip un
1,1%.

Etiquetes