Servicios

Fichas

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Novembre 2019

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2019 s'han realitzat 5.996 compravendes de vivendes, un 8,12% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.526). Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.205 compravendes, un 0,66% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.261 compravendes, un 11,61% menys i a  Castelló 551 un 27,79% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 9,25% passant de 42.623 al novembre del 2018 a 38.680 al novembre del 2019.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.750 noves afiliacions (1,1%),  situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual  del 2,3%, amb 2.976 afiliacions més que en el mateix mes de l'exercici anterior.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS DESEMBRE 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

La xifra de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, el mes de desembre, amb efectes econòmics en 2019, va anar de 266 que van afectar 566.208 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.732,23 hores i una variació salarial del 1,67%, per davall del 2,33% de variació mitjana salarial a Espanya.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Desembre 2019

En la Comunitat Valenciana, el mes de desembre de 2019, la contractació per tipus de contracte va ser del 91% de contractes temporals (90,7% en homes i 91,4% en dones) i del 9% d'indefinits (9,3% en homes i 8,6% en dones). A Espanya, incloent els contractes a l'estranger, les taxes mitjanes han sigut d'un 92% (92% tant en homes com en dones) i d'un 8% en indefinits (8% també en homes i en dones). 

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, DESEMBRE 2019

L'atur registrat s'ha situat en 357.564 persones en la Comunitat Valenciana al desembre de 2019, disminuint en 2.943 persones respecte al mes anterior, -0,8% en termes relatius, i amb un descens del -1,8% en termes interanuals. Al desembre es constata un descens entre les dones del -1,9% i un increment del 0,8% entre els homes. En termes interanuals la reducció ha sigut del -2,0 i -1,5%, respectivament.

Etiquetes

ÍNDEX D’ENTRADES DE COMANDES Octubre 2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 9,2% en el mes d'octubre respecte al mes anterior i un  3,1% en termes interanuals. A Espanya els descensos s'han xifrat en el 8,4% i 0,0%, respectivament.
Per comunitats autònomes, destaquen els increments de Navarra (29,8%), Aragó (9,1%) i Illes Balears (7,5%).

Etiquetes