Servicios

Fichas

BRETXA SALARIAL ENTRE DONES I HOMES.GUANY MITJÀ ANUAL

El guany mitjà anual de les dones en la Comunitat Valenciana l'any 2017 ascendia a 18.523,81 euros, mentre que la dels homes era de 23.867,74 euros, 5.344 euros
menys que la dels homes i el que mensualment equival a 445,33 euros menys. Aquesta diferència comporta al fet que el salari mitjà de les dones en la Comunitat
Valenciana ha d'incrementar-se un 28,9% per a equiparar-se al dels homes, devent aquestes treballar 105 dies més a l'any perquè el seu salari mig anual s'equipare
al d'un home.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL GENER 2020

La Comunitat Valenciana disminueix 3,7 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de gener respecte al mes anterior, amb un descens de l'afiliació masculina en un 3,2% mentre que l'afiliació de dones estrangeres disminueix un 4,3%. A Espanya es produeix una reculada intermensual del 1,1%. La  variació interanual en la Comunitat Valenciana se situa en el 6,1%, una dècima menys que la mitjana d'Espanya, ocupant el desé lloc.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. GENER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa novament el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.939 noves  afiliacions (1,1%), situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,3%, amb 2.958 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS GENER 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar el mes de gener, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 166
que han afectat 343.415 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.711,85 hores i una variació salarial del 1,78%, inferior al 1,98% de variació
mitjana salarial en el conjunt estatal.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Desembre 2019

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2019 s'han realitzat 5.288 compravendes de vivendes, un 3,40% més que en el mateix mes de l'any  anterior (5.114).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.614 compravendes, un 2,91% més que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.085 compravendes, un 3,12% més i a Castelló 589 un 6,70% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 1,79% passant de 34.154 al desembre del 2018 a 34.767 al desembre del 2019.

Etiquetes

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL GENER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se dues dècimes de punt per damunt d'Espanya, recollintse a les seues  províncies diferents percentatges de variació, sent els més alts els d'Alacant i Castelló (1,4%). Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,2%, dues dècimes de punt més que a Espanya. El 47,89% de pensions en la nostra Comunitat són homes mentre que el 52,11% són dones.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Gener 2020

El mes de gener de 2020, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va representar el 88,6% de contractes temporals (88,5% en homes i 88,7% en dones) i del 11,4% d'indefinits (11,5% en homes i 11,3% en dones). En el conjunt estatal, on estan inclosos els contractes formalitzats a l'estranger, les taxes mitjanes van ser d'un 89,9% (88,9% en homes i 89,8% en dones) i d'un 10,1% en indefinits (10,1% en homes i 10,2% en dones).

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. GENER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa juntament amb la Comunitat Foral de Navarra el segon lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social  durant el mes de gener, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 2,8 punts percentuals, sent Castelló la que registra el pitjor comportament amb un increment del 0,6%.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, GENER 2020

L'atur registrat s'ha situat en 366.562 persones en la Comunitat Valenciana al gener de 2020, augmentant en 8.998 persones respecte al mes anterior, 2,5% en termes relatius, i amb un descens del -1,9% en termes interanuals. Es constata un augment entre les dones del 3,3% i del 1,4% entre els homes. En termes interanuals la  reducció ha sigut del -2,0 i -1,6%, respectivament.

Etiquetes