Servicios

Fichas

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Novembre 2019

El mes de novembre de 2019, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va ser del 89,2% de contractes temporals (88,9% en  homes i 89,6% en dones) i del 10,8% d'indefinits (11,1% en homes i 10,4% en dones). En el conjunt d'Espanya, amb els contractes a l'estranger inclosos,  les taxes mitjanes van ser d'un 90,3% (90,3% tant en homes com en dones) i un 9,7% en indefinits (9,7% també en homes i en dones).

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. NOVEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana empatada amb Navarra ocupa el quart lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de novembre, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 3,2 punts percentuals, sent Castelló la que registra el pitjor comportament amb un increment del 0,9%.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Novembre 2019

L'atur registrat s'ha situat en 360.507 persones en la Comunitat Valenciana al novembre de 2019, caient en 3.807 persones respecte al mes anterior,
representant el major descens en termes absoluts entre les comunitats autònomes. Respecte a novembre de 2019 la disminució en termes relatius
ha sigut del -2,2%.
Entre les dones ha disminuït un -1,1% i entre els homes un -0,9%. En termes interanuals, el descens ha sigut del -1,9% i -2,6%, respectivament.

Etiquetes

ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS TURÍSTICS EN FRONTERES,(FRONTUR). OCTUBRE 2019

Espanya rep a l'octubre la visita de 7,6 milions de turistes internacionals, un 0,3% menys que en el mateix mes de 2018. Regne Unit és el principal país de residència, amb quasi 1,7 milions de turistes, la qual cosa representa el 21,7% del total i un descens del 4,4% respecte a octubre de l'any passat. Alemanya i França són els següents països amb més turistes que visiten Espanya. Alemanya aporta 1,1 milions (un 8,3% menys en taxa anual) i França 894.899 (un 1,7% menys).
La Comunitat Valenciana és el quint destí de turistes internacionals amb un 11,5% del total.

Etiquetes

HIPOTEQUES SETEMBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 0,57% respecte al mes de descens, a causa dels descensos registrats a Alacant i a València. A l'agost s'han constituït 3.661 hipoteques per un import de 406.399 milers d'euros, un 2,56% més que en el mes d'agost.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al setembre a Espanya va ser de 30.815 sobre el total de finques un 7,60% superior al del mes d'agost i ha
augmentat un 24,89% l'import de les mateixes.

Etiquetes

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS Octubre 2019

L’IPRI en la Comunitat Valenciana a l’octubre de 2019 ha augmentat un 0,2% respecte al mes anterior i ha descendit un -1,3% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 0,5% i -2,8%, respectivament.
Per grups segons destinació econòmica ha augmentat en béns d'equip un 1,8% i en béns de consum un 1,1%, mentre que descendia en energia (-6,3%) i en béns intermedis (-0,6%).

Etiquetes

DONES VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2019

A Espanya, 51 dones han sigut víctimes mortals per violència de gènere en 2019, 7 d'elles en la Comunitat Valenciana, amb dades provisionals fins al dia 4 de novembre. En 11 d'aquests casos hi havia denúncia prèvia, i en 5 casos s'havien sol·licitat i adoptat mesures de protecció a favor de la dona, mesures que en 4 dels casos continuaven vigents en el moment del succés.

Etiquetes