Servicios

Fichas

HIPOTEQUES GENER 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 14,30% respecte al mes de desembre, a causa dels augments registrats a Castelló i València. Al gener s'han constituït 5.524 hipoteques per un import de 557.124 milers d'euros, un 30,78% més que el mes de desembre. 
El nombre total d'hipoteques constituïdes al gener a Espanya va ser de 55.399 sobre el total de finques un 26,99% superior al del mes de desembre i l'import de les mateixes ha augmentat un 25,01% 
 

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Gener 2020

En la Comunitat Valenciana al gener de 2020 s'han realitzat 6.485 compravendes de vivendes, un 10,63% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.256) . 
 Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.276 compravendes, un 11,10% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.519 compravendes, un 7,9'0% menys i a Castelló 690 un 17,46% menys.  A Espanya les compravendes han disminuït un 2,65% passant de 48.202 al gener de 2019 a 46.927 al gener de 2020.  

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana, empatada amb la Comunitat de Madrid, ocupa el
segon lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (3,0%),
superant en set dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de
València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 3,4%.
La variació intermensual en la nostra Comunitat ofereix un saldo positiu
(1,3%), situant-se una dècima de punt per damunt de la mitjana d'Espanya
(1,2%). Les comunitats que més creixen la seua afiliació al febrer són Illes

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS FEBRER 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

El nombre de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, el mes de
febrer, amb efectes econòmics en 2020, va ser de 181 que van afectar 366.090
persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.713,77 hores i una
variació salarial del 1,80%, inferior al 1,97% de variació mitjana salarial a
Espanya.
En la Comunitat Valenciana, la variació salarial ha sigut del 1,80%, superior al
1,78% del mes de gener i en el conjunt estatal va ser del 1,97%, lleugerament

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, FEBRER 2020

L'atur registrat s'ha situat en 366.262 persones en la Comunitat Valenciana al febrer de 2020, descendint en 300 persones respecte al mes anterior, 0,1% en termes relatius, i amb una disminució del -2,4% en termes interanuals. Es constata un augment entre les dones del 0,4% i un descens del 0,8% entre els homes. En termes interanuals la reducció ha sigut del -2,5 i -2,3%, respectivament.

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de febrer, situantse
set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment
interanual de 3,0 punts percentuals, sent Castelló la que registra el pitjor comportament amb un increment del 1,4%.
Per part seua, la nostra Comunitat ocupa el huité lloc en increment intermensual, amb la mateixa variació que la mitjana d'Espanya (0,4%).

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Febrer 2020

En la Comunitat Valenciana, el mes de febrer de 2020, la contractació per tipus de contracte va ascendir al 88,0% de contractes temporals (88,0% tant en homes com en dones) i del 12,0% d'indefinits (12,0% tant en homes com en dones). A Espanya, incloent els contractes formalitzats a l'estranger, les taxes mitjanes van  ascendir a un 88,8% (88,9% en homes i 88,7% en dones) i d'un 11,2% en indefinits (11,1% en homes i 11,3% en dones).

Etiquetes

HIPOTEQUES ANY 2019

L'any 2019, la Comunitat Valenciana augmenta un 3,41% el nombre d'hipoteques constituïdes i un 5,54% l'import de les mateixes. Per províncies, Alacant augmenta un 2,13% el nombre i disminuïx un 3,87% l'import. Castelló disminuïx un 5,35% el nombre i augmenta un 3,42% l'import i finalment València augmenta un 6,45% el nombre i un 15,29% l'import. En el conjunt d'Espanya el nombre d'hipoteques augmenta un 0,07% i l'import de les hipoteques augmenta un 2,80%.

Etiquetes