Servicios

AFILIACIONS MITJANES PERSONES ESTRANGERES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2022

L'afiliació mitjana interanual de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional amb 22.964 noves afiliacions, en termes absoluts. Del total d'aquestes, 110.329 procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) i 170.951 corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 161.215 afiliacions masculines i 120.065 femenines. Espanya ha comptat, en còmput interanual, amb 190.914 noves afiliacions, amb 826.806 procedents de països de l'U.E i 1.633.914 de tercers països.

Etiquetes

MATRICULACIÓ DE VEHÍCLES. DESEMBRE 2022

El mes de desembre registra una reculada en el nombre de matriculacions, situant-se en termes interanuals la nostra Comunitat 3,6 punts per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la quarta comunitat autònoma amb menor descens experimentat. Dins de la Comunitat i per províncies, Castelló contempla els valors negatius més pronunciats, 11 punts més que la mitjana de la Comunitat, sent a penes perceptible el descens interanual a Alacant, amb el -0,6%.

Etiquetes

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Desembre 2022

L'Índex de Preus al Consum (IPC) en la Comunitat Valenciana ha tornat a moderar-se al desembre, per quart mes consecutiu. La taxa d'inflació ha tancat l'any 2022 en el 5,5%, 1,2 punts menys que al novembre, la seua xifra més baixa des de setembre de 2021. Aquesta evolució s'ha degut, en gran part, a la caiguda dels preus energètics, especialment l'electricitat. Per part seua, els preus dels aliments han continuat elevant-se al desembre.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2022

La Comunitat Valenciana ascendeix al tercer lloc en increment interanual d'afiliacions en el RETA, amb un augment del 0,6%, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant novament registra el major increment, amb nou dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i tres dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

Etiquetes

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Novembre 2022

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha crescut un 1% en termes interanuals el mes de novembre, acumulant un avanç del 3,1% en aquests onze primers mesos de l'any.

Per destins econòmics, s'ha experimentat una evolució dispar. Així, l’IPI augmentava en energia un 6,3%, en béns d'equip un 3,4% i no ha mostrat variació en béns de consum, mentre retrocedia en béns intermedis un 1,1%.

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2022

La Comunitat Valenciana incrementa en 53.000 persones el nombre d'afiliacions mitjanes anuals a la Seguretat Social, amb un percentatge dues dècimes de punt superior a la mitjana nacional, sent la província d'Alacant la que registra el percentatge interanual més elevat amb el 3,7% i 25.212 afiliacions mitjanes més. Les dades interanuals del mes de desembre són inferiors als del mes de novembre, amb al voltant de 17.000 afiliacions menys. En termes intermensuals, la nostra Comunitat registra un decrement percentual del 0,2%, situant-se tres dècimes per davall de la mitjana d'Espanya.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA. NOVEMBRE 2022

El 55,4% de les valencianes i valencians en atur són persones beneficiàries d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 7,9 punts percentuals la variació interanual, 0,9 punts més que a l'octubre respecte al seu precedent. La Comunitat Valenciana ocupa el tretzé lloc en taxa de cobertura, situant-se 7 punts per davall de la mitjana nacional. La província de Castelló ofereix la major taxa de cobertura amb el 61.28%, situant-se encara 1,2 punts per davall de la mitjana d'Espanya i 5,8 punts per damunt de la mitjana de la Comunitat.

COSTOS SALARIALS. III TRIMESTRE 2022

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana ha augmentat per huité trimestre consecutiu, situant-se en 1.868,12 euros en el tercer trimestre de 2022, amb un increment del 6,4% en termes interanuals. Per part seua, el cost salarial per hora efectiva ha crescut un 4,9%, respecte al mateix període de l'any 2021. En termes interanuals, el cost salarial total ha augmentat en serveis un 7,8%, en indústria un 4,2% i s'ha reduït en construcció un 2,5%.