Servicios

Fichas

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el mes de març el sisé lloc, empatada amb la d'Aragó, en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, registrant el
mateix percentatge que la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,6 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (1,3%) és la mateixa que la mitjana d'Espanya, sent Illes Balears (7,2%) seguida de la Regió de Múrcia (2,3%) les
Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes

ESTADÍSTICA DEL PADRÓ CONTINU, PROVÍNCIES. 1 DE GENER DE 2019

El total de persones inscrites en el Padró Continu a Espanya a 1 de gener del 2019 és de 47.007.367 habitants, segons l'Avanç de l'Estadística del Padró
Continu. Esta xifra suposa un augment de 284.387 persones (un 0,6%) respecte a les dades a 1 de gener del 2018. D'este total, 41.982.103 tenen nacionalitat espanyola (el 89,3%) i 5.025.264 estrangera (el 10,7%).

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Febrer 2019

En la Comunitat Valenciana al febrer del 2019 s'han realitzat 6.446 compravendes de vivendes, un 0,67% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.403).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.927 compravendes, un 7,93% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.658 compravendes, un 8,27%
més i a Castelló 861 un 11,96% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 5,30% passant de 41.497 al febrer del 2018 a 43.695 al gener del 2019.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS MARÇ 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, al mes de març, va ser de 184 que van afectar a 358.333 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,38 hores i una variació salarial del 1,58%, per baix del 2,20% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.
La variació salarial en el mes de març, en la nostra Comunitat, ha estat idèntica al mes de febrer, amb una taxa del 1,58% i en Espanya va ser lleugerament inferior al 2’27% del mes de febrer.

Etiquetes

SOCIETATS MERCANTILS Febrer 2019

En la Comunitat Valenciana al febrer de 2019 s'han creat 1.170 societats, un 8,8% més que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 170, un 17,5% menys en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 7,4% i 0,9%, respectivament.
De les societats constituïdes en la nostra Comunitat, el 49,3% ho han sigut a la província de València, el 41,5% a Alacant i el 9,2% a Castelló. Per part seua, de les societats dissoltes el 47,1% se situaven a Alacant, el 33,5% a València i el 19,4% a Castelló.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Març 2019

L'atur registrat s'ha situat en 370.395 persones en la Comunitat Valenciana al març de 2019, disminuint en 5.002 persones respecte al mes anterior, 1,3% en
termes relatius i una reducció del 3,5% respecte a març de 2018.
L'atur entre les dones ha descendit un 1,6% i entre els homes un 6,2%, en termes interanuals.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Març 2019

A la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte, al mes de març de 2019, va ascendir al 88,9% de contractes temporals, un punt superior al 87,9% del mes passat i un 11,1% d’indefinits. Al conjunt estatal, les taxes mitjanes foren semblants al mes de febrer i van representar el 89,5% i el 10,5% respectivament.
La temporalitat per províncies va ser del 87,2% en Alacant, del 85,6% en Castelló i del 90,5% en València.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA FEBRER 19

La Comunitat Valenciana incrementa 2,8 punts percentuals la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a febrer de 2018, si bé es troba 5,5 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. L'increment interanual de la taxa de cobertura a la província d'Alacant presenta en la nostra Comunitat la millor variació (3,4%), si bé la major cobertura es dona a la província de Castelló (54,02%).

Etiquetes