Servicios

Fichas

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS GENER 2021 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats el mes de gener, amb efectes econòmics en 2021, va ascendir a 143 que van afectar 21.574 persones treballadores, un descens considerable sobre els 254 convenis i 456.559 persones treballadores del mes anterior, amb una jornada mitjana de 1.682,91 hores i una variació salarial del 1,30%, per davall del 1,44% del conjunt estatal, amb una jornada de 1.681,61 hores.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Gener 2021

En la nostra Comunitat, al gener de 2021, la contractació va descendir en un 9,1%. Per tipus de contracte, el 90,4% han sigut temporals (90,7% en homes i 90,0% en dones) i el 9,6% indefinits (9,3% en homes i 10,0% en dones). En el conjunt estatal, inclosos els contractes celebrats a l'estranger, la taxa de contractes temporals va ascendir al 90,5% (90,8% en homes i 90,0% en dones) i al 9,5% en indefinits (9,2% en homes i 10,0% en dones) amb una disminució en la contractació del 3,9%.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS DESEMBRE 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

El nombre de convenis col·lectius que es van registrar en la Comunitat Valenciana, al desembre, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 254 que van afectar 456.559 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.723,73 hores i una variació salarial del 1,76%, inferior al 1,89% d'Espanya, amb una jornada de 1.753,36 hores.
La variació salarial en la nostra Comunitat ha sigut del 1,76%, per davall del 1,79% del mes anterior i en el conjunt estatal va ser del 1’89%, la mateixa que en el mes passat.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Desembre 2020

Al desembre de 2020, en la Comunitat Valenciana, la contractació va disminuir en un 9,7%. En analitzar per tipus de contracte, el 91,5% van ser temporals (91,5% tant en homes com en dones) i el 8,5% indefinits (8,5% en homes i en dones). A Espanya, amb els contractes celebrats a l'estranger inclosos, la taxa de contractes temporals va ser del 91,7% (92,1% en homes i 91,3% en dones) i del 8,3% en indefinits (8,0% en homes i 8,7% en dones) amb una taxa negativa de la contractació del 6,5%.

Etiquetes

ÍNDEX DE XIFRES DE NEGOCIS Octubre 2020

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 0,6% el mes d'octubre respecte al mes anterior i ha disminuït un -5,4% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 3,4% i -8,8%, respectivament.
Per comunitats autònomes, només Aragó (4,1%) i Galícia (2%) han registrat taxes de variació interanuals positives, mentre que Canàries (-22%) i Illes Balears (-21,5%) mostraven les caigudes més elevades.

Etiquetes

INDICADORS D´ACTIVITAT SECTOR SERVEIS Octubre 2020

L'Índex de Xifra de Negocis en Serveis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 2,8% el mes d'octubre respecte al mes anterior i ha disminuït un -9,1% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 4% i -14%, respectivament.
Per comunitats autònomes, totes han registrat caigudes interanuals destacant Illes Balears amb un -37,7% i Canàries amb un -34,9%.

Etiquetes

COSTS SALARIALS. III TRIMESTRE 2020

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana s'ha situat en 1.646,15 euros en el tercer trimestre de 2020, amb un augment del 5,8% respecte al trimestre anterior i un descens del 2,3% en termes interanuals.
El cost salarial total ha disminuït en la construcció un 2,7%, un 2,4% en la indústria i un 2,2% en els serveis, en relació amb el mateix període de l'any anterior.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS NOVEMBRE 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, el mes de novembre va ascendir a 243 que han afectat 449.238 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.723,09 hores i una variació salarial del 1,78%, per davall del 1,89% de la mitjana del conjunt estatal, amb una jornada de 1.756,06 hores.

Etiquetes