Servicios

Fichas

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS Setembre 2020

L´IPRI en la Comunitat Valenciana al setembre de 2020 ha disminuït un -0,3% respecte al mes anterior i un -2,9% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 0,3% i -3,3%, respectivament.
Per grups segons destinació econòmica ha augmentat en béns de consum un 1,2% i en béns d'equip un 0,4%, mentre que descendia en energia (-11,6%) i en béns intermedis (-1,2%).

Etiquetes

ÍNDEX DE XIFRES DE NEGOCIS Agost 2020

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha caigut un -28,3% el mes d'agost respecte al mes anterior. Les úniques comunitats autònomes que han registrat un increment en termes interanuals han sigut la Comunitat Valenciana (4,4%) i Galícia (0,9%).
A Espanya aquests percentatges s'han situat en el -27,3% i -9,9%, respectivament.

Etiquetes

ENQUESTA DE OCUPACIÓ HOTELERA, PROVINCIES. SETEMBRE 2020

La Comunitat Valenciana és el quart destí dels viatgers residents a Espanya (10,5%), el nombre de viatgers ha descendit un 59,64% respecte a  setembre de l'any anterior i les pernoctacions han descendit un 71,42% respecte al mateix període.
La Comunitat Valenciana és la quarta autonomia, quant al grau d'ocupació de places hoteleres (30,3%).

Etiquetes

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL Quart Trimestre 2020

La confiança empresarial en la Comunitat Valenciana en el quart trimestre de 2020 ha augmentat un 12% respecte al trimestre anterior. En el conjunt
d'Espanya s'ha produït un augment del 10,5%.
Totes les comunitats autònomes han registrat un increment en l'índex, encara que amb diferent intensitat, destacant l'avanç experimentat per
Cantàbria (16,2%), Aragó, Astúries, Catalunya i Galícia (12,6%), Comunitat Valenciana (12%), Castella i Lleó (11,4%) i Andalusia (11,1%), totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS SETEMBRE 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes de setembre, la xifra de convenis col·lectius que s'ha registrat, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 229 que han afectat 418.699 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.720,17 hores i una variació salarial del 1,79% per davall del 1,93% de la mitjana del conjunt estatal, sent la jornada mitjana de 1.754,81 hores.
En la nostra Comunitat, la variació salarial va ser del 1,79%, idèntica al mes d'agost i a Espanya del 1,93%, també la mateixa que el mes anterior.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Setembre 2020

En la nostra Comunitat, el mes de setembre de 2020, la contractació va experimentar un considerable augment del 56,2%. Pel tipus de contracte, el 89,1% han sigut temporals (89,4% en homes i 88,8% en dones) i el 10,9% indefinits (10,6% en homes i 11,2% en dones). En el conjunt de l'estat, on s'inclouen els contractes celebrats a l'estranger, la taxa ha sigut del 90,0% (90,7% en homes i 89,1% en dones) i del 10,0% en indefinits (9,3% en homes i 10,9% en dones) amb un increment de la contractació del 45,9%.

Etiquetes

HIPOTEQUES JULIOL 2020

En la Comunitat Valenciana el número de hipotecas ha aumentado un 7,03% respecto al mes de junio y el importe de las mismas ha disminuido un 0,51%.
En España ha ocurrido lo contrario han aumentado un 13,16% el importe de las hipotecas y ha disminuido un 0,35% el número de estas.

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

Pel que fa a la variació interanual, a la Comunitat Valenciana les afiliacions mitjanes han disminuït un 1,89% respecte a l’Agost de 2019, 0,84 punts
percentuals menys que la mitja nacional. La província d’Alacant és la més perjudicada amb una disminució de la mitjana d’afiliats del 3,38%, seguida
de la província de Castelló, amb un decreixement de 2,46 punts. Hi ha que destacar la gran caiguda de l’afiliación mitjana a les Illes Balears (-12,85%)
i les Canàries (-5,09%).

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual d’afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 2.934
noves afiliacions (0,84%), situant-se quasi un punt per damunt de la mitja d’Espanya. Per províncies, Alacant lidera l’augment de l’afiliació, amb un
1,25% més que respecte al mateix periode de l’any anterior, seguit de València. Per la seua banda, a Castelló s’observa una disminución dels afiliats.

Etiquetes