Servicios

Fichas

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. GENER 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 2,8 punts percentuals.
El mes de gener presenta variacions negatives respecte al mes anterior amb 2.696 afiliacions menys en la nostra Comunitat (-0,8%), mateix percentatge que a Espanya, amb 25.788 afiliacions menys en el RETA.

Etiquetes

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Gener 2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana el mes de gener de 2019 ha crescut un 1,0% respecte al mateix mes de l'any anterior, idèntic percentatge al registrat a
Espanya. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Madrid i Navarra (1,3%), i La Rioja i Castella i Lleó (1,1%)
Per part seua, la inflació subjacent s'ha situat en el 0,9% en la nostra Comunitat i en el 0,8% a Espanya.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL GENER 2019

La Comunitat Valenciana presenta el mes de gener el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,8 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (-1,3%) es troba tres dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya (-1,0%), sent Andalusia (1,5%) i La Rioja (0,2%) les Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Desembre 2018

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2018 s'han realitzat 5.140 compravendes de vivendes, un 2,88% més que en el mateix mes de l'any anterior (4.996).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.561 compravendes, un 1,03% més que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.027 compravendes, un 4,54% més i a Castelló 552 un 5,14% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 3,76% passant de 32.605 al desembre del 2017 a 33.831 al desembre del 2018.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS GENER 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, al mes de gener de 2019, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018, va ser de 169 que van afectar a 326.209 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,12 hores i una variació salarial del 1,56%, inferior al 2,16% de variació mitjana salarial en el conjunt d’Espanya.
En la nostra Comunitat, la variació salarial en gener va ser inferior a desembre, que era del 1,64% i a Espanya va ser superior al 1’75 del mes anterior.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA DESEMBRE 18

La Comunitat Valenciana incrementa 1,7 punts la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a l'any anterior, trobant-se 6,8 punts per davall de la mitjana nacional. L'increment de la taxa de cobertura a Espanya ha sigut de 1,8 punts respecte a desembre de 2017. La província de Castelló presenta la millor taxa en la nostra Comunitat, percentatge inferior en 3,6 punts (53,74%) al de la mitjana d'Espanya (57,31%).

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL. Gener 2019

A la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte, al mes de gener de 2019, va ascendir al 88,6% de contractes temporals, quasi dos punts inferiors al 90,5% del mes anterior i un 11,4% d’indefinits. A Espanya, les taxes mitjanes van ascendir al 90,2% i al 9,8% respectivament, més d’un punt inferior al mes de desembre.
La temporalitat per províncies va ser d’un 87,8% a Alacant, un 86,4% a Castelló i un 89,4% a València.

Etiquetes