Servicios

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Agost 2022

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha moderat el seu creixement el mes d'agost, registrant un increment del 1,7% en termes interanuals, inferior al del conjunt de l'Espanya (5,8%), i acumulant un avanç del 3,6% en aquests primers huit mesos de l'any.

Els majors augments per sectors econòmics s'han donat en els béns de consum (9,8%), seguits dels béns d'equip (4,9%) i l'energia (4,5%), mentre que els béns intermedis han caigut un 5,7%.

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS AGOST 2022 Efectes econòmics 2022. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes d'agost, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2022, va aconseguir la xifra de 188 que van afectar 486.361 persones treballadores, lleugerament superior als 185 i 462.252 treballadors i treballadores de juliol, amb una jornada mitjana de 1.770,46 hores i una taxa de variació salarial del 3,86%, superior al 2,60% del conjunt estatal, amb una jornada mitjana de 1.730,40 hores.

AFILIACIONS MITJANES P. ESTRANGERES A A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2022

L'afiliació mitjana de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana augmenta un 11% en el còmput interanual amb 26.251 noves afiliacions. Del total d'afiliacions, 107.605 (238 menys que al juny passat) procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i 158.169 (971 més que al juny) corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 149.218 afiliacions masculines (0,2% menys que al juny) i 116.556 femenines (1,3% respecte al mes anterior).

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA. JULIOL 2022

Quasi el 60% dels valencians i valencianes en atur són beneficiaris d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 5,95 punts la variació interanual i 4,42 la intermensual durant el mes de juliol. La Comunitat Valenciana ascendeix al huité lloc en taxa de cobertura, situant-se 2,02 punts per davall de la mitjana nacional. Continuen sent Extremadura i en menor mesura Andalusia i Balears les que ostenten les majors taxes de cobertura, totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2022

La Comunitat Valenciana, torna a ocupar el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el RETA, amb un augment del 0,7%, situant-se tres dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. Novament, és la província d'Alacant la que experimenta un major increment, huit dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2022

Continua la senda ascendent interanual d'afiliacions mitjanes en la Comunitat Valenciana durant el mes d'agost, mantenint-se en el tercer lloc en increment interanual amb un 4,5%, i superant en 10 dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, ostentant novament la província d'Alacant l'afiliació més alta en la nostra Comunitat amb un increment interanual del 5,4%, amb 1,9 punts per damunt de la mitjana nacional i 0,9 sobre la mitjana de les tres províncies valencianes.

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS JULIOL 2022 EFECTES ECONÒMICS 2022. VARIACIÓ SALARIAL

Al juliol, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2022, va sumar un total de 185 que han afectat 462.252 treballadors i treballadores, superior als 176 convenis i 411.420 persones treballadores de juny, amb una jornada mitjana de 1.769,94 hores i una taxa de variació salarial del 3,95%, superior al 2,56% d'Espanya, amb una jornada mitjana de 1.730,13 hores.

De cada dos valencians i valencianes en edat de treballar més de la meitat és beneficiària d'una prestació per desocupació

De cada dos valencians i valencianes en edat de treballar més de la meitat és beneficiària d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 4,3 punts la variació interanual durant el mes de juny de 2022 i 2,2 punts la variació intermensual. La Comunitat Valenciana torna a ocupar l'onzè lloc en taxa de cobertura, situant-se 3,6 punts per davall de la mitjana nacional. Extremadura Andalusia i Catalunya ostenten les majors taxes de cobertura totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya.

Etiquetes