Servicios

Fichas

COMPRAVENDA DE VIVENDES Agost 2019

En la Comunitat Valenciana a l'agost del 2019 s'han realitzat 5.365 compravendes de vivendes, un 17,78% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.525).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.671 compravendes, un 14,53% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2131 compravendes, un 16,30% menys i a Castelló 563 un 34,07% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 21,11% passant de 44.834 a l'agost del 2019 a 35.371 a l'agost del 2019.

Etiquetes

SOCIETATS MERCANTILS Agost 2019

En la Comunitat Valenciana a l'agost de 2019 s'han creat 656 societats, amb un descens del -6,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 88, un -3,3% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el -8,6% i -14,2%, respectivament.
De les societats constituïdes en la nostra Comunitat, el 46,0% ho han sigut a la província de València, el 42,4% a Alacant i el 11,6% a Castelló. Per part
seua, de les societats dissoltes el 61,4% se situaven a Alacant, el 22,7% a València i el 15,9% a Castelló.

Etiquetes

DEUTE PÚBLIC 2T 2019

La Comunitat Valenciana, amb 47.894 milions d'euros de deute viu acumulat a la fi del segon trimestre de 2019, continua sent la segona comunitat més endeutada en valor absolut darrere de Catalunya. En percentatge, aquest deute representa un 42,2% del PIB regional de la Comunitat Valenciana, el mateix que làny passat.

Etiquetes

ENQUESTA DE TURISME DE RESIDENTS 2º TRIMESTRE 2019

Els residents a Espanya realitzen 50,5 milions de viatges en el segon trimestre de 2019, un 0,5% menys que en el mateix període de 2018. El 90,2% dels viatges tenen com a destí principal el territori nacional, amb una baixada de l'1,6% respecte al segon trimestre de l'any passat. Per la seua banda, els viatges a l'estranger, que representen el 9,8% del total, augmenten un 10,8%.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Setembre 2019

La contractació per tipus de contracte en la nostra Comunitat, el mes de setembre de 2019, va ascendir al 87,4% de contractes temporals (87,8% en homes i 87,0% en dones) i al 12,6% d'indefinits (12,2% en homes i 13,0% en dones). En el conjunt estatal, incloent els contractes a l'estranger, les taxes mitjanes van ser d'un 88,6% (89,0% en homes i 88,2% en dones) i un 11,4% en indefinits (11,0% en homes i 11,8% en dones).

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc després de la Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia i Andalusia en increment interanual d'afiliacions
mitjanes a la Seguretat Social situant-se tres dècimes de punt per damunt d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 3,2 punts percentuals.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Setembre 2019

L'atur registrat s'ha situat en 364.856 persones en la Comunitat Valenciana al setembre de 2019, disminuint en 206 persones respecte al mes anterior,
-0,1% en termes relatius i una reducció del -2,7% respecte a setembre de 2018.
L'atur entre les dones ha augmentat un 0,3% i entre els homes ha descendit un -0,6%. En termes interanuals, el descens ha sigut del -2,2% i -3,5%,
respectivament.

Etiquetes