Servicios

Fichas

SOCIETATS MERCANTILS Març 2019

En la Comunitat Valenciana al març de 2019 s'han creat 1.031 societats, un -3,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 156, un 21,9% més en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 1,9% i 5,5%, respectivament.
De les societats constituïdes en la nostra Comunitat, el 49,9% ho han sigut a la província de València, el 41,4% a Alacant i el 8,7% a Castelló. Per part seua, de les societats dissoltes el 55,1% se situaven a València, el 38,5% a Alacant i el 6,4% a Castelló.

Etiquetes

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Abril 2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana el mes d'abril de 2019 ha crescut un 1,4% respecte al mateix mes de l'any anterior, lleugerament inferior al 1,5% d'Espanya. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Navarra (2,1%), Madrid i Castella i Lleó (1,8%), La Rioja, País Basc i Catalunya (1,7%) i Castella-La Manxa i Aragó (1,6%).
Per part seua, la inflació subjacent s'ha situat en el 1,0% en la nostra Comunitat i en el 0,9% Espanya.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS ABRIL 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

Al mes d’abril de 2018, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, en la nostra Comunitat, va ascendir a 188 que va afectar a 356.398 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.772,89 hores i una variació salarial del 1,57%, inferior al 2,21% de variació mitjana salarial en Espanya.
En la Comunitat Valenciana, al mes d’abril, la variació salarial, amb un percentatge del 1,57% va ser lleugerament inferior al 1,58% del mes de març i en Espanya, amb un 2,21% també ha estat inferior al 2,20% del mes passat.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Abril 2019

Al mes d’abril de 2019, la contractació per tipus de contracte, en la Comunitat Valenciana va tindre un 89,8% de contractes temporals, quasi un punt superior al 88,9% del mes anterior i un 10,2% d’indefinits. En Espanya, les taxes mitjanes també han estat superiors al mes de març amb un 90,1% i un 9,9% respectivament.
Per províncies, la temporalitat va ascendir al 89,5% en Alacant, al 87,9% en Castelló i al 90,4% en València.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Abril 2019

L'atur registrat s'ha situat en 365.141 persones en la Comunitat Valenciana a abril de 2019, disminuint en 5.254 persones respecte al mes anterior, 1,4% en termes relatius i una reducció del 4,0% respecte a abril de 2018.
L'atur entre les dones ha descendit un 2,7% i entre els homes un 6,0%, en termes interanuals.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA MARÇ 19 Elaborat

La Comunitat Valenciana incrementa 2,7 punts percentuals la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a març de 2018, si bé es troba 5,1 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. L'increment interanual de la taxa de cobertura a la província d'Alacant presenta en la nostra Comunitat la millor variació (2,8%), si bé la major cobertura es dona a la província de Castelló (53,02%).

Etiquetes

HIPOTEQUES FEBRER 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 6,51% respecte al mes de gener, a causa dels descensos registrats a Castelló i València.
Al febrer s'han constituït 4.828 hipoteques per un import de 537.706 milers d'euros, un 4,40% menys que en el mes de gener.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al febrer a Espanya, va ser de 42.961 sobre el total de finques un 12,76% inferior al del mes de gener i ha disminuït un 2,49% l'import de les mateixes.

Etiquetes