Servicios

Fichas

INDICADORS D´ACTIVITAT SECTOR SERVEIS Octubre 2019

L'Índex de Xifra de Negocis en Servicis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 6,5% en el mes d'octubre respecte al mes anterior i un 3,9% en termes  interanuals. A Espanya estos percentatges s'han situat en el 5,5% i 3,9%, respectivament.
Per comunitats autònomes, totes han registrat increments interanuals destacant Extremadura amb un 8,5%, Múrcia (8,4%) i Andalusia (7,1%).

Etiquetes

HIPOTEQUES OCTUBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 18,60% respecte al mes de setembre, a causa dels augments registrats en totes les províncies. A l'octubre s'han constituït 4.342 hipoteques per un import de 523.730 milers d'euros, un 28,87% més que en el mes de setembre.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'octubre a Espanya va ser de 40.094 sobre el total de finques un 30,11% superior al del mes de setembre i ha augmentat un 6,13% l'import de les mateixes.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA NOVEMBRE 19

La Comunitat Valenciana incrementa 4,6 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a  novembre de 2018, trobant-se 6,6 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. Castelló és la província amb major increment interanual en la taxa de  cobertura en la nostra Comunitat (5,4 punts), registrant-se així mateix en ella la millor taxa amb el 57,12%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de 0,5  punts percentuals.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana incrementa 3 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de novembre respecte al mes anterior (0,9 punts  percentuals menys que a l'octubre respecte al seu precedent), amb un augment de l'afiliació masculina d’un 3,3% mentre que l'afiliació de dones estrangeres creix un 2,5%. A Espanya es produeix un increment intermensual del 1,9%. La variació interanual en la Comunitat Valenciana se situa en el 7,9%, tres dècimes menys que la mitjana d'Espanya, ocupant el dotzé lloc.

Etiquetes

COSTS SALARIALS. III TRIMESTRE 2019

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana s'ha situat en 1.685,17 euros en el tercer trimestre de 2019, amb un augment del 1,2% respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya aquest cost s'ha elevat a 1.876,95 euros, la qual cosa suposa un augment interanual del 1,9%.
El cost salarial total ha augmentat en la industria un 1,8%, en construcción un 1,7 i en els serveis un 1,1%.

Etiquetes

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Novembre 2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al novembre de 2019 ha registrat una variació interanual del 0,3%, mentre que a Espanya creixia un 0,4%. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Navarra (0,9%), País Basc (0,8%), La Rioja (0,7%), Madrid (0,6%) i Catalunya i Castella i Lleó (0,5%).
Per part seua, la inflació subjacent s'ha situat en el 0,9% en la nostra Comunitat i en el 1,0% a Espanya.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Octubre 2019

En la Comunitat Valenciana a l’octubre del 2019 s'han realitzat 5.878 compravendes de vivendes, un 1,34% menys que en el mateix mes de l'any anterior (5.958).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.907 compravendes, un 5,15% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.355 compravendes,  un 4,07% més i a Castelló 616 un 2,22% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 1,51% passant de 43.482 a l’octubre del 2018 a 42.825 a l’octubre del 2019.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. NOVEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana millora un lloc ocupant el quart lloc empatada amb la Regió de Múrcia en increment interanual d'afiliacions en el Règim  Especial de Treballadors Autònoms, amb 5.041 noves afiliacions (1,5%), situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la  província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,7%, amb 3.434 afiliacions més que en el mateix mes de l'exercici anterior.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS NOVEMBRE 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius registrats el mes de novembre, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 260 que havien afectat 556.204 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,58 hores i una variació salarial del 1,66%, per davall del 2,31% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.

Etiquetes