Servicios

Fichas

ATUR REGISTRAT - MAIG 2020

L'atur registrat puja en 575 persones el mes de maig, un 0,1% respecte al mes anterior, aconseguint la xifra de 440.517 persones parades. Destaca el descens en la construcció, amb una disminució del 6,7%. Entre els homes s'han registrat 2.503 aturats menys i entre les dones l'augment ha sigut de 3.078 aturades. No obstant això, en termes interanuals, l'atur ha crescut en 84.120 persones, un 23,6%.
A Espanya, l'atur ha augmentat en 26.575 persones, un 0,7%, xifrant-se el total en 3.857.776 aturats i parades.

Etiquetes

HIPOTEQUES MARÇ 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 26,07% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 28,41%, a causa dels descensos registrats en totes les províncies arran de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al febrer a Espanya va ser de 35.604 sobre el total de finques un 30,07% inferior al del mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 36,91%.

Etiquetes

ERTO’s registrats per força major derivats crisi COVID-19. 20 maig de 2020

En data 20 de maig, i des del dia 12 de març, davant la Direcció General de Treball consta sol·licitud de 799 expedients que van afectar 72.675 treballadors i treballadores. En la Direcció Territorial de València 30.772 expedients i 163.341 persones treballadores. En la DT d'Alacant 25.610 expedients i 129.305 efectius laborals afectats, en la DT de Castelló 7.763 expedients i 41.935 assalariats afectats, sent el total de la Comunitat Valenciana de 64.944 expedients i 407.256 persones treballadores.

Etiquetes

INDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (IPI) MARÇ 2020

L´IPI de la Comunitat Valenciana ha descendit un -3,0% al març de 2020 respecte al mes anterior i un -8,5% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatge s'han situat en el -5,0% i -10,2%, respectivament.
Per destinació econòmica, s'ha registrat un descens important en béns d'equip (-22,4%), seguit d'energia (-7,8%), béns d'intermedis (-5,9%) i béns de consum (-3,2%).

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS ABRIL 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

A l'abril, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 193 que van afectar  392.563 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.718,65 hores i una variació salarial del 1,79%, inferior al 1,96% de variació mitjana salarial a Espanya.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Abril 2020

En la Comunitat Valenciana, en aquest mes d'abril de 2020, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, la contractació ha experimentat un descens de pràcticament el 50% derivat de la propia situació. Per tipus de contracte el 89,8% van ser temporals (89,9% en homes i 89,6% en dones) i el 10,2% indefinits (10,1% en homes i 10,4% en dones). A Espanya, incloent contractes de l'estranger, el percentatge va ser d'un 91,2% (91,6% en homes i 90,7% en dones) i d'un 8,8% en indefinits (8,4% en homes i 9,3% en dones).

Etiquetes

ATUR REGISTRAT - ABRIL 2020

L'atur registrat puja en 38.115 persones el mes d'abril, un 9,5% respecte al mes anterior, aconseguint la xifra de 439.942 persones parades, conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus. Entre els homes s'han registrat 20.918 Nous aturats i entre les dones l'augment ha sigut de 17.197 aturades.
A Espanya, l'atur ha augmentat en 282.891 persones xifrant-se el total en 3.831.203 aturats i aturades, el major repunt en un mes d'abril de tota la sèrie històrica.

Etiquetes