Servicios

Laborals

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS ABRIL 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

A l'abril, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 193 que van afectar  392.563 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.718,65 hores i una variació salarial del 1,79%, inferior al 1,96% de variació mitjana salarial a Espanya.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Abril 2020

En la Comunitat Valenciana, en aquest mes d'abril de 2020, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, la contractació ha experimentat un descens de pràcticament el 50% derivat de la propia situació. Per tipus de contracte el 89,8% van ser temporals (89,9% en homes i 89,6% en dones) i el 10,2% indefinits (10,1% en homes i 10,4% en dones). A Espanya, incloent contractes de l'estranger, el percentatge va ser d'un 91,2% (91,6% en homes i 90,7% en dones) i d'un 8,8% en indefinits (8,4% en homes i 9,3% en dones).

Etiquetes

ATUR REGISTRAT - ABRIL 2020

L'atur registrat puja en 38.115 persones el mes d'abril, un 9,5% respecte al mes anterior, aconseguint la xifra de 439.942 persones parades, conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus. Entre els homes s'han registrat 20.918 Nous aturats i entre les dones l'augment ha sigut de 17.197 aturades.
A Espanya, l'atur ha augmentat en 282.891 persones xifrant-se el total en 3.831.203 aturats i aturades, el major repunt en un mes d'abril de tota la sèrie històrica.

Etiquetes

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. MARÇ 2020

La declaració de la pandèmia de coronavirus a Espanya desploma l'afiliació d'estrangers a la seguretat social durant el mes de març. La Comunitat Valenciana descendeix 9,1 punts respecte al mes anterior, sent aquest descens superior a la mitjana d'Espanya que va quedar situat en el -7,7%. La província de València és la que registra el pitjor comportament, amb una disminució del 9,7%. Per gènere, l'afiliació masculina descendeix en la nostra Comunitat un 9,7% i la femenina un 8,3% durant aquest últim mes respecte al seu anterior.

Etiquetes

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana incrementa 2,1 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de febrer respecte al mes anterior, amb un ascens de l'afiliació masculina en un 2% mentre que l'afiliació de dones estrangeres ho fa en un 2,2%. A Espanya es produeix un increment intermensual del 2,7%. La variació interanual en la Comunitat Valenciana se situa en el 7,6%, dues dècimes de punt més que la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. MARÇ 2020

Arran de la declaració de la malaltia del COVID-19 a Espanya el mes de març passat, la Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc quant a menor descens interanual d'afiliacions al RETA amb 2.156 afiliats menys, quatre dècimes de punt per davall de la mitjana d'Espanya (-1,0%). Dins d'ella, la província de Castelló encapçala aquesta disminució amb un -1,4%. 

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS MARÇ 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar el mes de març, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 192 que han afectat  390.543 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.718,28 hores i una variació salarial del 1,77%, per davall del 1,96% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.  

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el seté lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 4.736 noves afiliacions (1,4%), situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,5%, amb 3.240 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior. 

Etiquetes