Servicios

Laborals

ATUR REGISTRAT, Març 2019

L'atur registrat s'ha situat en 370.395 persones en la Comunitat Valenciana al març de 2019, disminuint en 5.002 persones respecte al mes anterior, 1,3% en
termes relatius i una reducció del 3,5% respecte a març de 2018.
L'atur entre les dones ha descendit un 1,6% i entre els homes un 6,2%, en termes interanuals.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Març 2019

A la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte, al mes de març de 2019, va ascendir al 88,9% de contractes temporals, un punt superior al 87,9% del mes passat i un 11,1% d’indefinits. Al conjunt estatal, les taxes mitjanes foren semblants al mes de febrer i van representar el 89,5% i el 10,5% respectivament.
La temporalitat per províncies va ser del 87,2% en Alacant, del 85,6% en Castelló i del 90,5% en València.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA FEBRER 19

La Comunitat Valenciana incrementa 2,8 punts percentuals la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a febrer de 2018, si bé es troba 5,5 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. L'increment interanual de la taxa de cobertura a la província d'Alacant presenta en la nostra Comunitat la millor variació (3,4%), si bé la major cobertura es dona a la província de Castelló (54,02%).

Etiquetes

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se una dècima per damunt d'Espanya, recollint-se en les seues províncies en el mateix percentatge de variació (1,5%), amb l’excepció de València, sent inferior en dos dècimes. Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,4%, dos dècimes de punt més que a Espanya, sent les províncies d’Alacant i Castelló les que lideren la variació en la nostra Comunitat, amb un 1,5%.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2019

La Comunitat Valenciana augmenta 0,7 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de febrer respecte al seu precedent, amb un comportament 0,8 punts percentuals inferior a la mitjana d'Espanya. La variació interanual se situa 0,5 punts per davall de la mitjana d'Espanya, ocupant el huité lloc, amb un increment del 7,7%.
La Comunitat de Castella-la Manxa experimenta la major variació interanual amb el 10,8%, seguida de la Comunitat Foral de Navarra i Catalunya, totes dues amb un 9,5%.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2019

La Comunitat Valenciana presenta novament el mes de febrer el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,6 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (0,5%) es troba una dècima de punt per davall de la mitjana d'Espanya (0,6%), sent Illes Balears (3,8%) i la Regió de
Múrcia (1,2%) les Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS FEBRER 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

Al mes de febrer, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 172 que afectaren a 340.727 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,22 hores i una variació salarial del 1,58%, inferior al 2,23% de variació media salarial en el total d’Espanya.
En la Comunitat Valenciana, la variació salarial en el mes de febrer fou lleugerament superior al mes de gener, que va tindre una taxa del 1,56% i en Espanya també fou superior al 2’16% del mes de gener.

Etiquetes

BRETXA SALARIAL ENTRE DONES I HOMES.GUANY MITJÀ ANUAL

El guany mitjà anual de les dones en la Comunitat Valenciana l'any 2016 ascendia a 18.349,52 euros, mentre que la dels homes era de 23.672,18 euros, uns 5.323
euros menys que la dels homes i el que mensualment equival a 380,19 euros menys. Aquesta diferència comporta al fet que el salari mitjà de les dones en la
Comunitat Valenciana ha d'incrementar-se un 29% per a equiparar-se al dels homes, devent aquestes treballar 106 dies més a l'any perquè el seu salari mig anual
s'equipare al d'un home.

Etiquetes

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO

La tasa de actividad de las mujeres en la Comunitat Valenciana se ha situado en el 52,5%, como promedio anual en 2018 (64,9% en el caso de los hombres). Por su parte, la tasa de empleo de las mujeres se ha cifrado en el 43,3%, inferior en doce puntos y medio a la de los hombres; mientras que la tasa de paro de las mujeres, con un 17,5%, supera en tres puntos y medio a la de varones.

Etiquetes