Servicios

Laborals

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2019

Durant el mes d'agost, la Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms, amb 4.795 noves afiliacions, situant-se set dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació
en la Comunitat amb un increment interanual del 2,8%.
No obstant això, el mes d'agost ofereix en la nostra Comunitat una variació negativa respecte al mes anterior amb 728 afiliacions menys (-0,2%),

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el seté lloc empatada amb la Comunitat de Madrid en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, superant en una dècima de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 4,3%.
La variació mensual en la nostra Comunitat (-1,2%) se situa un punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la segona comunitat on més baixa

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS AGOST 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

El nombre de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, el mes d'agost, amb efectes econòmics en 2019, va ser de 237 que van afectar 547.337 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.732,14 hores i una variació salarial del 1,66%, inferior al 2,29% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.

Etiquetes

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2019

La Comunitat Valenciana ocupa novament el mes d'agost el sisé lloc, empatada amb Múrcia i País Vasc, en increment interanual de pensions situant-se una dècima de punt per damunt d'Espanya, recollint-se a les seues províncies diferents percentatges de variació, sent el més alt el de la d'Alacant (1,5%, una dècima més que al juliol). Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,3%, una dècima de punt més que a Espanya, observant-se així mateix en cadascuna de les tres províncies de la nostra Comunitat un percentatge diferent.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Agost 2019

El mes d'agost de 2019, la contractació per tipus de contracte en la Comunitat Valenciana va ser del 91,0% de contractes temporals (90,9% en homes i 91,3% en dones) i un 9,0% d'indefinits (9,1% en homes i 8,7% en dones). A Espanya, contemplant també els contractes a l'estranger, les taxes mitjanes han sigut d'un 91,9% (91,7% en homes i 92,1% en dones) i un 8,1% en indefinits (8,3% en homes i 7,9% en dones).

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc després de Madrid, Múrcia i Andalusia en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat
Social situant-se tres dècimes de punt per damunt d'Espanya (dues dècimes menys que el mes anterior). La província de València lidera
l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 3,3 punts percentuals.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Agost 2019

L'atur registrat s'ha situat en 365.062 persones en la Comunitat Valenciana a l'agost de 2019, augmentant en 13.093 persones respecte al mes anterior, 3,7% en termes relatius i una reducció del 2,1% respecte a agost de 2018. L'atur entre les dones ha augmentat un 2,3% i entre els homes un 5,8%. En termes interanuals, el descens ha sigut del 1,6% i 3,0%, respectivament

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA JULIOL 19

La Comunitat Valenciana incrementa 6,3 punts percentuals la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació
respecte a juliol de 2018, trobant-se 2,8 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya, 1,6 punts menys que el mes anterior. L'increment
interanual de la taxa de cobertura a la província de Castelló presenta en la nostra Comunitat la millor variació (7,6 punts), registrant-se així
mateix en ella la millor taxa de cobertura amb el 64,69%.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Juliol 2019

La contractació per tipus de contracte, el mes de juliol de 2019, en la nostra Comunitat va ascendir a un 91,7% de contractes temporals (91,5% en homes i 92,1% en dones), superior al 91,0% del mes anterior i un 8,3% d’indefinits (8,5% en homes i 7,9% en dones). Al conjunt estatal, incloent els contractes en l’estranger, les taxes mitjanes també van ser similars en relació amb el mes anterior amb un 91,5% (91,2% en homes i 91,8% en dones) i un 8,5% en indefinits (8,8% en homes i 8,2% en dones).

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS JULIOL 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius registrats el mes de juliol, amb efectes econòmics en 2019, va ser de 230 que havien afectat 514.756 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.729,49 hores i una variació salarial del 1,64%, per davall del 2,29% de variació mitjana salarial a Espanya.
La variació salarial en la nostra Comunitat va ser del 1,64%, superior al 1,63% del mes de juny i a Espanya va ser del 2,29% superior al 2’20 del mes anterior.

Etiquetes