Servicios

Laborals

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS NOVEMBRE 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius registrats el mes de novembre, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 260 que havien afectat 556.204 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,58 hores i una variació salarial del 1,66%, per davall del 2,31% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA OCTUBRE 19

La Comunitat Valenciana incrementa 5,0 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a octubre de 2018, trobant-se 4,7 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. Castelló és la província amb major increment  interanual en la taxa de cobertura en la nostra Comunitat (5,5 punts), registrant-se així mateix en ella la millor taxa amb el 55,21%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de -1,0 punts percentuals.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Novembre 2019

El mes de novembre de 2019, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va ser del 89,2% de contractes temporals (88,9% en  homes i 89,6% en dones) i del 10,8% d'indefinits (11,1% en homes i 10,4% en dones). En el conjunt d'Espanya, amb els contractes a l'estranger inclosos,  les taxes mitjanes van ser d'un 90,3% (90,3% tant en homes com en dones) i un 9,7% en indefinits (9,7% també en homes i en dones).

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. NOVEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana empatada amb Navarra ocupa el quart lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de novembre, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 3,2 punts percentuals, sent Castelló la que registra el pitjor comportament amb un increment del 0,9%.

Etiquetes

ATUR REGISTRAT, Novembre 2019

L'atur registrat s'ha situat en 360.507 persones en la Comunitat Valenciana al novembre de 2019, caient en 3.807 persones respecte al mes anterior,
representant el major descens en termes absoluts entre les comunitats autònomes. Respecte a novembre de 2019 la disminució en termes relatius
ha sigut del -2,2%.
Entre les dones ha disminuït un -1,1% i entre els homes un -0,9%. En termes interanuals, el descens ha sigut del -1,9% i -2,6%, respectivament.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2019

La Comunitat Valenciana incrementa 3,9 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes d'octubre respecte al mes anterior, amb un augment de l'afiliació masculina un 5,3% mentre que l'afiliació de dones estrangeres creix un 2,1%. A Espanya es produeix un
decrement intermensual del 2,2%. La variació interanual se situa en el 6,5%, mateix percentatge que la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc
empatada amb la Comunitat de Cantàbria. La Comunitat de Galícia registra el millor comportament interanual amb un increment del 9,8%,

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2019

La Comunitat Valenciana millora un lloc ocupant el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.912 noves afiliacions (1,1%), situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,4%, amb 3.050 afiliacions més que en el mateix mes de l'exercici anterior.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS OCTUBRE 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

El mes d'octubre, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, en la nostra Comunitat, va ser de 252 que van afectar
555.465 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,59 hores i una variació salarial del 1,66%, inferior al 2,29% de variació mitjana salarial a Espanya.

Etiquetes

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana incrementa 0,6 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de setembre respecte al mes anterior, amb un comportament 0,1 punts percentuals superior a la mitjana d'Espanya. Per sexe, els homes augmenten un 2,5% mentre que les dones disminueixen un 1,7%. La variació interanual se situa una dècima de punt per davall de la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc empatada amb la Comunitat d'Andalusia, amb un increment del 6,2%.

Etiquetes