Servicios

De cada dos valencians i valencianes en edat de treballar més de la meitat és beneficiària d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 4,3 punts la variació interanual durant el mes de juny de 2022 i 2,2 punts la variació intermensual. La Comunitat Valenciana torna a ocupar l'onzè lloc en taxa de cobertura, situant-se 3,6 punts per davall de la mitjana nacional. Extremadura Andalusia i Catalunya ostenten les majors taxes de cobertura totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya. En la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 60,12%, situant-se 2 punts per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que registra el pitjor registre, estant 8,8 punts per davall de la mitjana nacional. Si bé s'ha produït un increment en la taxa de cobertura a conseqüència del menor nombre de persones desocupades, en termes absoluts interanuals la nostra Comunitat ha disminuït en 24.270 el nombre de persones beneficiàries de prestacions, havent augmentat en 5.914 durant l'últim mes. Per sexe, es registra un augment del 1,1% en el nombre de beneficiaris (903) durant l'últim mes i del 4,9% (5.011) en el de beneficiàries d'aquestes prestacions.

Etiquetes

Tipus