Servicios

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS Octubre 2019

L’IPRI en la Comunitat Valenciana a l’octubre de 2019 ha augmentat un 0,2% respecte al mes anterior i ha descendit un -1,3% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 0,5% i -2,8%, respectivament.
Per grups segons destinació econòmica ha augmentat en béns d'equip un 1,8% i en béns de consum un 1,1%, mentre que descendia en energia (-6,3%) i en béns intermedis (-0,6%).

Etiquetes

Tipus