Servicios

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Setembre 2019

L’IPI de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 2,7% al setembre de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. A Espanya aquest percentatge s'ha situat en el 3,1%.
Per destinació econòmica, tots els béns han registrat increments destacant béns de consum que han augmentat un 6,6%, seguits d'energia (3,8%), béns intermedis (1,3%) i béns d'equip (0,5%).

Etiquetes

Tipus