Servicios

Socials

HIPOTEQUES SETEMBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 0,57% respecte al mes de descens, a causa dels descensos registrats a Alacant i a València. A l'agost s'han constituït 3.661 hipoteques per un import de 406.399 milers d'euros, un 2,56% més que en el mes d'agost.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al setembre a Espanya va ser de 30.815 sobre el total de finques un 7,60% superior al del mes d'agost i ha
augmentat un 24,89% l'import de les mateixes.

Etiquetes

DONES VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2019

A Espanya, 51 dones han sigut víctimes mortals per violència de gènere en 2019, 7 d'elles en la Comunitat Valenciana, amb dades provisionals fins al dia 4 de novembre. En 11 d'aquests casos hi havia denúncia prèvia, i en 5 casos s'havien sol·licitat i adoptat mesures de protecció a favor de la dona, mesures que en 4 dels casos continuaven vigents en el moment del succés.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Setembre 2019

En la Comunitat Valenciana al setembre del 2019 s'han realitzat 5.939 compravendes de vivendes, un 10,35% menys que en el mateix mes de l'any
anterior (6.625).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.778 compravendes, un 13,27% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.478 compravendes, un 7,57% menys i a Castelló 683 un 7,83% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 12,00% passant de 43.174 al setembre del 2018 a 37.995 al setembre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES AGOST 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 30,70% respecte al mes de juliol, a causa dels descensos registrats en les tres
províncies. A l'agost s'han constituït 3.682 hipoteques per un import de 396.270 milers d'euros, un 38,75% menys que en el mes de juliol.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'agost a Espanya va ser de 28.639 sobre el total de finques un 37,41% inferior al del mes de juliol i ha  disminuït un 31,84% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Agost 2019

En la Comunitat Valenciana a l'agost del 2019 s'han realitzat 5.365 compravendes de vivendes, un 17,78% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.525).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.671 compravendes, un 14,53% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2131 compravendes, un 16,30% menys i a Castelló 563 un 34,07% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 21,11% passant de 44.834 a l'agost del 2019 a 35.371 a l'agost del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES JULIOL 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 5,02% respecte al mes de juny, a causa dels augments registrats a Castelló i València. Al juliol s'han constituït 5.313 hipoteques per un import de 646.989 milers d'euros, un 42,77% més que en el mes de juny.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al juliol a Espanya va ser de 45.754 sobre el total de finques un 12,98% superior al del mes de juny i ha augmentat un 14,69% l'import de les mateixes.

Etiquetes