Servicios

Socials

COMPRAVENDA DE VIVENDA MAIG 2020

A la Comunitat Valenciana al maig de 2020 s'han realitzat 2790 compravendes d'habitatges, un 64,15% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.783), descens causat pels efectes del  COVID-19.

Per províncies, a Alacant s'han realitzat 1.281 compravendes, un 65,62% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a Castelló 249 un 73,87% menys i a València 1.260 compravendes un 59,41% menys.

Etiquetes

HIPOTEQUES ABRIL 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 3,44% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha augmentat un 0,36%, aquesta caiguda en el nombre d'hipoteques produïda en els dos últims mesos, són degudes a la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVIENDES ABRIL 2020

A la Comunitat Valenciana a l'abril de 2020 s'han realitzat 3.845 compravendes d'habitatges, un 33,70% menys que en el mateix mes de l'any anterior (5.799), descens causat pels efectes del COVID-19.
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 1.720 compravendes, un 33,70% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a Castelló 589 un 17,85% menys i a València 1.536 compravendes un 32,39% menys.
A Espanya les compravendes han descendit un 39,22% passant de 41.199 a l'abril de 2019 a 25.042 a l'abril de 2020.

Etiquetes

HIPOTEQUES MARÇ 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 26,07% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 28,41%, a causa dels descensos registrats en totes les províncies arran de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al febrer a Espanya va ser de 35.604 sobre el total de finques un 30,07% inferior al del mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 36,91%.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Febrer 2020

A la Comunitat Valenciana al febrer de 2020 s'han realitzat 6.530 compravendes d'habitatges, un 1,30% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.446). 
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.913 compravendes, un 0,48% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.813 compravendes, un 5,83% més i a Castelló 804 un 6,62% menys. 
A Espanya les compravendes han augmentat un 0,94% passant de 43.695 en *febero de 2019 a 44.104 al febrer de 2020. 

Etiquetes

HIPOTEQUES GENER 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 14,30% respecte al mes de desembre, a causa dels augments registrats a Castelló i València. Al gener s'han constituït 5.524 hipoteques per un import de 557.124 milers d'euros, un 30,78% més que el mes de desembre. 
El nombre total d'hipoteques constituïdes al gener a Espanya va ser de 55.399 sobre el total de finques un 26,99% superior al del mes de desembre i l'import de les mateixes ha augmentat un 25,01% 
 

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Gener 2020

En la Comunitat Valenciana al gener de 2020 s'han realitzat 6.485 compravendes de vivendes, un 10,63% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.256) . 
 Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.276 compravendes, un 11,10% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.519 compravendes, un 7,9'0% menys i a Castelló 690 un 17,46% menys.  A Espanya les compravendes han disminuït un 2,65% passant de 48.202 al gener de 2019 a 46.927 al gener de 2020.  

Etiquetes