Servicios

Socials

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Desembre 2019

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2019 s'han realitzat 5.288 compravendes de vivendes, un 3,40% més que en el mateix mes de l'any  anterior (5.114).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.614 compravendes, un 2,91% més que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.085 compravendes, un 3,12% més i a Castelló 589 un 6,70% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 1,79% passant de 34.154 al desembre del 2018 a 34.767 al desembre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES NOVEMBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 21,67% respecte al mes d'octubre, a causa dels augments registrats en totes les províncies. Al  novembre s'han constituït 5.283 hipoteques per un import de 587.363 milers d'euros, un 12,15% més que en el mes d'octubre.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al novembre a Espanya va ser de 41.917 sobre el total de finques un 4,55% superior al del mes d'octubre no obstant això ha disminuït un 2,74% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Novembre 2019

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2019 s'han realitzat 5.996 compravendes de vivendes, un 8,12% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.526). Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.205 compravendes, un 0,66% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.261 compravendes, un 11,61% menys i a  Castelló 551 un 27,79% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 9,25% passant de 42.623 al novembre del 2018 a 38.680 al novembre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES OCTUBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 18,60% respecte al mes de setembre, a causa dels augments registrats en totes les províncies. A l'octubre s'han constituït 4.342 hipoteques per un import de 523.730 milers d'euros, un 28,87% més que en el mes de setembre.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'octubre a Espanya va ser de 40.094 sobre el total de finques un 30,11% superior al del mes de setembre i ha augmentat un 6,13% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Octubre 2019

En la Comunitat Valenciana a l’octubre del 2019 s'han realitzat 5.878 compravendes de vivendes, un 1,34% menys que en el mateix mes de l'any anterior (5.958).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.907 compravendes, un 5,15% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.355 compravendes,  un 4,07% més i a Castelló 616 un 2,22% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 1,51% passant de 43.482 a l’octubre del 2018 a 42.825 a l’octubre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES SETEMBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 0,57% respecte al mes de descens, a causa dels descensos registrats a Alacant i a València. A l'agost s'han constituït 3.661 hipoteques per un import de 406.399 milers d'euros, un 2,56% més que en el mes d'agost.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al setembre a Espanya va ser de 30.815 sobre el total de finques un 7,60% superior al del mes d'agost i ha
augmentat un 24,89% l'import de les mateixes.

Etiquetes

DONES VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2019

A Espanya, 51 dones han sigut víctimes mortals per violència de gènere en 2019, 7 d'elles en la Comunitat Valenciana, amb dades provisionals fins al dia 4 de novembre. En 11 d'aquests casos hi havia denúncia prèvia, i en 5 casos s'havien sol·licitat i adoptat mesures de protecció a favor de la dona, mesures que en 4 dels casos continuaven vigents en el moment del succés.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Setembre 2019

En la Comunitat Valenciana al setembre del 2019 s'han realitzat 5.939 compravendes de vivendes, un 10,35% menys que en el mateix mes de l'any
anterior (6.625).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.778 compravendes, un 13,27% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.478 compravendes, un 7,57% menys i a Castelló 683 un 7,83% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 12,00% passant de 43.174 al setembre del 2018 a 37.995 al setembre del 2019.

Etiquetes