Servicios

Socials

COMPRAVENDA DE VIVENDES Juliol 2019

En la Comunitat Valenciana al juliol del 2019 s'han realitzat 7.192 compravendes de vivendes, un 0,42% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.222).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.480 compravendes, un 3,06% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.862 compravendes, un 2,05% menys i a Castelló 850 un 19,72% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 3,77% passant de 46.148 al juliol del 2018 a 47.890 al juliol del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES JUNY 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 8,57% respecte al mes de maig, a causa dels descensos registrats a Castelló i
València. Al juny s'han constituït 5.059 hipoteques per un import de 453.161 milers d'euros, un 34,98% menys que en el mes de maig.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al juny a Espanya va ser de 40.496 sobre el total de finques un 16,05% inferior al del mes de maig i ha disminuït un 4,59% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Juny 2019

En la Comunitat Valenciana al juny del 2019 s'han realitzat 6.252 compravendes de vivendes, un 10,38% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.976).

Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.178 compravendes, un 6,09% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.403 compravendes, un 9,90% menys i a Castelló 671 un 27,46% menys.

A Espanya les compravendes han disminuït un 8,96% passant de 44.990 al juny del 2018 a 40.961 al juny del 2019.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Maig 2019

En la Comunitat Valenciana al maig del 2019 s'han realitzat 7.613 compravendes de vivendes, un 2,21% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.785).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.679 compravendes, un 9,34% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.946 compravendes, un 0,17% menys i a Castelló 988 un 27,32% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 1,08% passant de 47.052 al maig del 2018 a 47.558 al maig del 2019.

Etiquetes

RENDA MITJANA PER PERSONA I PER LLAR 2018

La Comunitat Valenciana ocupa el dotzé lloc en renda mitjana disponible per persona i per llar, si bé durant l'últim exercici ha pujat respectivament, 1,3 i 1,8 punts percentuals més que la mitjana d'Espanya. En termes absoluts, la nostra Comunitat es troba 1.180€ per davall de la renda mitjana nacional per persona, sent 3.210€ inferior a la renda mitjana nacional per llar.

Etiquetes

HIPOTEQUES ABRIL 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 1,62% respecte al mes de març, a causa dels augments registrats a Alacant i Castelló. A l'abril s'han constituït 4.202 hipoteques per un import de 415.217 milers d'euros, un 10,28% més que en el mes de març.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'abril a Espanya va ser de 38.718 sobre el total de finques un 8,01% inferior al del mes de març i ha disminuït un 10,59% l'import de les mateixes.

Etiquetes

XIFRES DE POBLACIÓ 1 DE GENER DE 2019

La població resident a 1 de gener del 2019 va ser de 4.974.475 persones en la Comunitat Valenciana, un 0,57% més que l'any anterior.
Per províncies, la població va augmentar en les tres províncies. A Alacant va augmentar un 0,94%, a Castelló un 0,34% i un 0,36% a València.
La població resident a Espanya va augmentar en 276.185 persones durant l'any 2018 i es va situar en 46.934.632 habitants a 1 de gener del 2019. Amb este creixement, el més elevat des de 2008 (quan la població va augmentar en 570.333 persones) se supera el valor històric més alt, aconseguit en 2012.

Etiquetes

INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS 2018

El nombre de naixements en la Comunitat Valenciana disminuïsc l'any 2018 en un 5,98% en valors absoluts, 2.412 naixements menys que el registrat l'any anterior.
Quant al nombre de defuncions va augmentar un 1,16%, 519 defuncions més que en el 2017.
El saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) es va situar en -7.417 persones.
El nombre de matrimonis en la Comunitat Valenciana ha descendit un 1.03% passant de 18.062 matrimonis en el 2017 a 17.876 matrimonis l'any 2018

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Abril 2019

En la Comunitat Valenciana a l'abril del 2019 s'han realitzat 5.782 compravendes de vivendes, un 6,20% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.164).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.793 compravendes, un 8,25% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.272 compravendes, un 8,28% menys i a Castelló 717 un 11,51% més.
A Espanya les compravendes han disminuït un 3,10% passant de 42.363 a l'abril del 2018 a 41.049 a l'abril del 2019.

Etiquetes