Servicios

Socials

COMPRAVENDA DE VIVENDES Setembre 2019

En la Comunitat Valenciana al setembre del 2019 s'han realitzat 5.939 compravendes de vivendes, un 10,35% menys que en el mateix mes de l'any
anterior (6.625).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.778 compravendes, un 13,27% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.478 compravendes, un 7,57% menys i a Castelló 683 un 7,83% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 12,00% passant de 43.174 al setembre del 2018 a 37.995 al setembre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES AGOST 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 30,70% respecte al mes de juliol, a causa dels descensos registrats en les tres
províncies. A l'agost s'han constituït 3.682 hipoteques per un import de 396.270 milers d'euros, un 38,75% menys que en el mes de juliol.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'agost a Espanya va ser de 28.639 sobre el total de finques un 37,41% inferior al del mes de juliol i ha  disminuït un 31,84% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Agost 2019

En la Comunitat Valenciana a l'agost del 2019 s'han realitzat 5.365 compravendes de vivendes, un 17,78% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.525).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.671 compravendes, un 14,53% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2131 compravendes, un 16,30% menys i a Castelló 563 un 34,07% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 21,11% passant de 44.834 a l'agost del 2019 a 35.371 a l'agost del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES JULIOL 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 5,02% respecte al mes de juny, a causa dels augments registrats a Castelló i València. Al juliol s'han constituït 5.313 hipoteques per un import de 646.989 milers d'euros, un 42,77% més que en el mes de juny.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al juliol a Espanya va ser de 45.754 sobre el total de finques un 12,98% superior al del mes de juny i ha augmentat un 14,69% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Juliol 2019

En la Comunitat Valenciana al juliol del 2019 s'han realitzat 7.192 compravendes de vivendes, un 0,42% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.222).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.480 compravendes, un 3,06% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.862 compravendes, un 2,05% menys i a Castelló 850 un 19,72% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 3,77% passant de 46.148 al juliol del 2018 a 47.890 al juliol del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES JUNY 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 8,57% respecte al mes de maig, a causa dels descensos registrats a Castelló i
València. Al juny s'han constituït 5.059 hipoteques per un import de 453.161 milers d'euros, un 34,98% menys que en el mes de maig.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al juny a Espanya va ser de 40.496 sobre el total de finques un 16,05% inferior al del mes de maig i ha disminuït un 4,59% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Juny 2019

En la Comunitat Valenciana al juny del 2019 s'han realitzat 6.252 compravendes de vivendes, un 10,38% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.976).

Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.178 compravendes, un 6,09% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.403 compravendes, un 9,90% menys i a Castelló 671 un 27,46% menys.

A Espanya les compravendes han disminuït un 8,96% passant de 44.990 al juny del 2018 a 40.961 al juny del 2019.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Maig 2019

En la Comunitat Valenciana al maig del 2019 s'han realitzat 7.613 compravendes de vivendes, un 2,21% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.785).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.679 compravendes, un 9,34% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.946 compravendes, un 0,17% menys i a Castelló 988 un 27,32% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 1,08% passant de 47.052 al maig del 2018 a 47.558 al maig del 2019.

Etiquetes