Servicios

Socials

XIFRES DE POBLACIÓ 1 DE GENER DE 2019

La població resident a 1 de gener del 2019 va ser de 4.974.475 persones en la Comunitat Valenciana, un 0,57% més que l'any anterior.
Per províncies, la població va augmentar en les tres províncies. A Alacant va augmentar un 0,94%, a Castelló un 0,34% i un 0,36% a València.
La població resident a Espanya va augmentar en 276.185 persones durant l'any 2018 i es va situar en 46.934.632 habitants a 1 de gener del 2019. Amb este creixement, el més elevat des de 2008 (quan la població va augmentar en 570.333 persones) se supera el valor històric més alt, aconseguit en 2012.

Etiquetes

INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS 2018

El nombre de naixements en la Comunitat Valenciana disminuïsc l'any 2018 en un 5,98% en valors absoluts, 2.412 naixements menys que el registrat l'any anterior.
Quant al nombre de defuncions va augmentar un 1,16%, 519 defuncions més que en el 2017.
El saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) es va situar en -7.417 persones.
El nombre de matrimonis en la Comunitat Valenciana ha descendit un 1.03% passant de 18.062 matrimonis en el 2017 a 17.876 matrimonis l'any 2018

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Abril 2019

En la Comunitat Valenciana a l'abril del 2019 s'han realitzat 5.782 compravendes de vivendes, un 6,20% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.164).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.793 compravendes, un 8,25% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.272 compravendes, un 8,28% menys i a Castelló 717 un 11,51% més.
A Espanya les compravendes han disminuït un 3,10% passant de 42.363 a l'abril del 2018 a 41.049 a l'abril del 2019.

Etiquetes

ESTADÍSTIQUES SOBRE EXECUCIONS HIPOTECÀRIES 1T.2019

El nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades en els registres de la propietat en el primer trimestre de 2019 és de 14.669, la qual cosa suposa un 6,36% menys que el trimestre anterior i un 2,09% més que en el mateix trimestre de 2018.
Les comunitats amb nombre més gran de certificacions per execucions hipotecàries sobre el total de finques en el primer trimestre són Catalunya (3.169), Comunitat Valenciana (2.914) i Andalusia (2172).

Etiquetes

HIPOTEQUES MARÇ 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 14,35% respecte al mes de febrer, a causa dels descensos registrats en totes les
províncies. Al març s'han constituït 4.135 hipoteques per un import de 376.495 milers d'euros, un 29,98% menys que en el mes de febrer.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al març a Espanya va ser de 42.091 sobre el total de finques un 2,03% inferior al del mes de febrer i ha disminuït un 12,18% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Març 2019

En la Comunitat Valenciana al març del 2019 s'han realitzat 5.920 compravendes de vivendes, un 1,92% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.036).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.955 compravendes, un 5,77% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.248 compravendes, un 3,56%
menys i a Castelló 717 un 26,01% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 6,80% passant de 39.932 al març del 2018 a 42.649 al març del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES FEBRER 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 6,51% respecte al mes de gener, a causa dels descensos registrats a Castelló i València.
Al febrer s'han constituït 4.828 hipoteques per un import de 537.706 milers d'euros, un 4,40% menys que en el mes de gener.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al febrer a Espanya, va ser de 42.961 sobre el total de finques un 12,76% inferior al del mes de gener i ha disminuït un 2,49% l'import de les mateixes.

Etiquetes