Servicios

Socials

HIPOTEQUES GENER 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 14,30% respecte al mes de desembre, a causa dels augments registrats a Castelló i València. Al gener s'han constituït 5.524 hipoteques per un import de 557.124 milers d'euros, un 30,78% més que el mes de desembre. 
El nombre total d'hipoteques constituïdes al gener a Espanya va ser de 55.399 sobre el total de finques un 26,99% superior al del mes de desembre i l'import de les mateixes ha augmentat un 25,01% 
 

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Gener 2020

En la Comunitat Valenciana al gener de 2020 s'han realitzat 6.485 compravendes de vivendes, un 10,63% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.256) . 
 Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.276 compravendes, un 11,10% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.519 compravendes, un 7,9'0% menys i a Castelló 690 un 17,46% menys.  A Espanya les compravendes han disminuït un 2,65% passant de 48.202 al gener de 2019 a 46.927 al gener de 2020.  

Etiquetes

HIPOTEQUES ANY 2019

L'any 2019, la Comunitat Valenciana augmenta un 3,41% el nombre d'hipoteques constituïdes i un 5,54% l'import de les mateixes. Per províncies, Alacant augmenta un 2,13% el nombre i disminuïx un 3,87% l'import. Castelló disminuïx un 5,35% el nombre i augmenta un 3,42% l'import i finalment València augmenta un 6,45% el nombre i un 15,29% l'import. En el conjunt d'Espanya el nombre d'hipoteques augmenta un 0,07% i l'import de les hipoteques augmenta un 2,80%.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Desembre 2019

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2019 s'han realitzat 5.288 compravendes de vivendes, un 3,40% més que en el mateix mes de l'any  anterior (5.114).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.614 compravendes, un 2,91% més que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.085 compravendes, un 3,12% més i a Castelló 589 un 6,70% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 1,79% passant de 34.154 al desembre del 2018 a 34.767 al desembre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES NOVEMBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 21,67% respecte al mes d'octubre, a causa dels augments registrats en totes les províncies. Al  novembre s'han constituït 5.283 hipoteques per un import de 587.363 milers d'euros, un 12,15% més que en el mes d'octubre.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al novembre a Espanya va ser de 41.917 sobre el total de finques un 4,55% superior al del mes d'octubre no obstant això ha disminuït un 2,74% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Novembre 2019

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2019 s'han realitzat 5.996 compravendes de vivendes, un 8,12% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.526). Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.205 compravendes, un 0,66% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.261 compravendes, un 11,61% menys i a  Castelló 551 un 27,79% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 9,25% passant de 42.623 al novembre del 2018 a 38.680 al novembre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES OCTUBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 18,60% respecte al mes de setembre, a causa dels augments registrats en totes les províncies. A l'octubre s'han constituït 4.342 hipoteques per un import de 523.730 milers d'euros, un 28,87% més que en el mes de setembre.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'octubre a Espanya va ser de 40.094 sobre el total de finques un 30,11% superior al del mes de setembre i ha augmentat un 6,13% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Octubre 2019

En la Comunitat Valenciana a l’octubre del 2019 s'han realitzat 5.878 compravendes de vivendes, un 1,34% menys que en el mateix mes de l'any anterior (5.958).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.907 compravendes, un 5,15% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.355 compravendes,  un 4,07% més i a Castelló 616 un 2,22% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 1,51% passant de 43.482 a l’octubre del 2018 a 42.825 a l’octubre del 2019.

Etiquetes