Servicios

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2019

La Comunitat Valenciana augmenta 0,7 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de febrer respecte al seu precedent, amb un comportament 0,8 punts percentuals inferior a la mitjana d'Espanya. La variació interanual se situa 0,5 punts per davall de la mitjana d'Espanya, ocupant el huité lloc, amb un increment del 7,7%.
La Comunitat de Castella-la Manxa experimenta la major variació interanual amb el 10,8%, seguida de la Comunitat Foral de Navarra i Catalunya, totes dues amb un 9,5%.

Etiquetes

Tipus