Servicios

AFILIACIÓ D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2019

La Comunitat Valenciana incrementa 3,9 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes d'octubre respecte al mes anterior, amb un augment de l'afiliació masculina un 5,3% mentre que l'afiliació de dones estrangeres creix un 2,1%. A Espanya es produeix un
decrement intermensual del 2,2%. La variació interanual se situa en el 6,5%, mateix percentatge que la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc
empatada amb la Comunitat de Cantàbria. La Comunitat de Galícia registra el millor comportament interanual amb un increment del 9,8%,
seguida de la Comunitat Foral de Navarra amb un 9,5%. La Comunitat Autònoma d'Extremadura ostenta el pitjor registre amb un descens del 1,2%.

Etiquetes

Tipus