Servicios

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2019

La Comunitat Valenciana presenta novament el mes de febrer el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,6 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (0,5%) es troba una dècima de punt per davall de la mitjana d'Espanya (0,6%), sent Illes Balears (3,8%) i la Regió de
Múrcia (1,2%) les Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes

Tipus