Servicios

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL GENER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,2%), superant en cinc dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,4%.
La variació intermensual en la nostra Comunitat ofereix un saldo negatiu (-1,6%), situant-se cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya (-1,1%). Tan sols la Comunitat Autònoma de La Rioja se salva d'un creixement negatiu en l'últim mes. Les comunitats que més baixen la seua afiliació al gener són Canàries (-1,9%), Andalusia amb (-1,8%) i la Comunitat Valenciana amb el (-1,6%). L'afiliació masculina baixa en la nostra Comunitat un 1% mentre que la femenina ho fa en un 1,6%.

Etiquetes

Tipus