Servicios

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el mes de març el sisé lloc, empatada amb la d'Aragó, en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, registrant el
mateix percentatge que la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,6 punts percentuals.
La variació mensual en la nostra Comunitat (1,3%) és la mateixa que la mitjana d'Espanya, sent Illes Balears (7,2%) seguida de la Regió de Múrcia (2,3%) les
Comunitats amb millor comportament.

Etiquetes

Tipus