Servicios

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc empatada amb la Comunitat Foral de Navarra i la Comunitat d'Andalusia en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,5%), superant en quatre dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,9%.
La variació intermensual en la nostra Comunitat (2,1%) se situa per damunt de la mitjana d'Espanya (-0,2%), sent la comunitat autònoma on més puja l'afiliació. Per sexe, l'afiliació masculina en la Comunitat Valenciana s'ha incrementat un 1,8% respecte al mes anterior invertint-se la tendència descendent del mes precedent (-0,3%), registrant-se un nou augment en l'afiliació femenina (2,6% enfront del 0,9% de setembre) amb un total de 876.714 dones. L'afiliació d'homes durant el mes d'octubre s'ha situat en 1.044.980.

Etiquetes

Tipus