Servicios

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE 2018

Durant el mes de setembre, la Comunitat Valenciana presenta el quart major
increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se quatre
dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent València la que
lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,7 punts percentuals.
La variació mensual experimentada en la nostra Comunitat (2,6%), se situa
tres dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional, sent Castella-La
Manxa la que experimenta el major increment, amb un 5,2%.

Etiquetes

Tipus