Servicios

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc empatada amb Navarra en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, superant en dues
dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,2%.
La variació mensual en la nostra Comunitat (0,3%) se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la sisena comunitat on més puja l'afiliació. A destacar l'increment de l'afiliació femenina en la nostra Comunitat,
un 0,9% respecte al mes anterior, descendisc novament l'afiliació masculina (- 0,3%) amb un total d'1.026.698 afiliacions (tres mesos de caigudes consecutives), enfront de les 854.756 afiliacions de dones.

Etiquetes

Tipus