Servicios

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. NOVEMBRE 2019

La Comunitat Valenciana empatada amb Navarra ocupa el quart lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de novembre, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 3,2 punts percentuals, sent Castelló la que registra el pitjor comportament amb un increment del 0,9%.
Per part seua, l'increment intermensual d'afiliacions mitjanes en la nostra Comunitat ha sigut del 1,3%, set dècimes menys que el mes anterior i 1,6 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya, sent novament la Comunitat amb millor comportament seguida de les Comunitats de Madrid i Múrcia. L'afiliació masculina en la nostra Comunitat ha crescut aquest mes un 1,1%, havent-se incrementat un 1,4% l'afiliació femenina.

Etiquetes

Tipus