Servicios

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2018

Durant el mes d’octubre, la Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en
increment interanual d’afiliacions mitjanes a la Seguretat Social, situant-se
tres dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent València la
que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,8 punts percentuals.
La variació mensual experimentada en la nostra Comunitat (2,2%), se situa
1,5 punts percentuals per damunt de la mitjana nacional, sent la segona
Comunitat que més creix, solament superada per La Rioja, amb un 3,4%..

Etiquetes

Tipus