Servicios

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes d'octubre, situantse
tres dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment interanual de 3,1 punts percentuals, sent Castelló la que registra el pitjor comportament amb un increment del 1,1%.
Per part seua, l'increment intermensual d'afiliacions mitjanes en la nostra Comunitat ha sigut del 2%, 1,4 punts percentuals per damunt de la mitjana
d'Espanya, sent la Comunitat amb millor comportament seguida de les Comunitats del País Basc i de La Rioja. Per províncies, València lidera l'afiliació intermensual amb un increment del 2,9%.

Etiquetes

Tipus