Servicios

ATUR REGISTRAT, Març 2019

L'atur registrat s'ha situat en 370.395 persones en la Comunitat Valenciana al març de 2019, disminuint en 5.002 persones respecte al mes anterior, 1,3% en
termes relatius i una reducció del 3,5% respecte a març de 2018.
L'atur entre les dones ha descendit un 1,6% i entre els homes un 6,2%, en termes interanuals.

Etiquetes

Tipus