Servicios

BENEFICIARIS DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA OCT. 18

La Comunitat Valenciana incrementa 2,3 punts la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a l'any anterior, trobant-se 4,7 punts per davall de la mitjana nacional.
L'increment de la taxa de cobertura a Espanya ha sigut d'1,8 punts respecte a octubre de 2017. La província de València presenta la millor taxa en la nostra Comunitat, percentatge inferior en 4,1 punts al de la mitjana d'Espanya.
Per Comunitats Autònomes, la Comunitat Valenciana es situa aquest últim mes en el huité lloc, disminuint 1,2 punts amb relació el mes anterior, ocupant de nou els primers llocs Extremadura, amb el 73,76%, Illes Balears amb el 65,72 i Andalusia amb el 65,41%.

Etiquetes

Tipus