Servicios

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Març 2019

A la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte, al mes de març de 2019, va ascendir al 88,9% de contractes temporals, un punt superior al 87,9% del mes passat i un 11,1% d’indefinits. Al conjunt estatal, les taxes mitjanes foren semblants al mes de febrer i van representar el 89,5% i el 10,5% respectivament.
La temporalitat per províncies va ser del 87,2% en Alacant, del 85,6% en Castelló i del 90,5% en València.
En quant als contractes temporals registrats en la Comunitat Valaenciana, s’aprecia un augment del 13,9% sobre el mes anterior i del 9,1% en la mitjana estatal.

Etiquetes

Tipus