Servicios

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Novembre 2019

El mes de novembre de 2019, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va ser del 89,2% de contractes temporals (88,9% en  homes i 89,6% en dones) i del 10,8% d'indefinits (11,1% en homes i 10,4% en dones). En el conjunt d'Espanya, amb els contractes a l'estranger inclosos,  les taxes mitjanes van ser d'un 90,3% (90,3% tant en homes com en dones) i un 9,7% en indefinits (9,7% també en homes i en dones).
Per províncies, la temporalitat es va situar en el 89,2% a Alacant, el 82,4% a Castelló i el 90,5% a València. En la Comunitat Valenciana, els contractes  temporals que s'han registrat han disminuït un 20,5% sobre el mes passat i un 19,8% a Espanya.

Etiquetes

Tipus