Servicios

CONTRACTACIÓ PER TIPUS DE CONTRACTE Octubre 2018

A la Comunitat Valenciana, al mes d’octubre de 2018, la contractació per
tipus de contracte va ser del 87,9% de contractes temporals, un punt
superior al 86,9% del mes anterior i un 12,1% d’indefinits. Les taxes
mitjanes estatals van ser del 89,21% i del 10,8% respectivament.
Per províncias, a la provincia d’Alacant, la temporalitat va ascendir a un
88,3%, a la de Castelló a un 82,5% i a la de Valencia a un 88,8%.
Respecte als contractes temporals registrats, s’observa una variació
mensual sobre el mes anterior del 21,5% a la nostra Comunitat i del
16,4% a Espanya.

Etiquetes

Tipus