Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS AGOST 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

El mes d'agost, en un atípic estiu, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 223
que van afectar 416.902 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,94 hores i una variació salarial del 1,79%, per davall del 1,93% de la
mitjana d'Espanya, on la jornada mitjana va ascendir a 1.754,71 hores.
La variació salarial en la Comunitat Valenciana ha sigut del 1,79%, inferior al 1,80% del mes de juliol i en el conjunt estatal del 1,93%, per davall del 1,94% del passat mes.
Les variacions salarials per províncies el mes d'agost han estat en les xifres dels anteriors mesos. A Alacant va ser del 1,73%, a Castelló, del 2,20%, a València del 1,95% i del 1,65% en l'àmbit autonòmic.

Etiquetes

Tipus