Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS DESEMBRE 2018 Efectes econòmics 2018. Variació salarial

El nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018, al mes de desembre del mateix any, en la nostra Comunitat, va ascendir a 313 que van afectar a 659.621 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.757,53 hores i una variació salarial del 1,64%, inferior al 1,75% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.
En la Comunitat Valenciana, en el mes de novembre, la variació salarial va ser idèntica a desembre, amb el 1,64% i a Espanya va ser del 1,70%, inferior al 1’75 del passat mes.
Per províncies, les variacions salarials van ser iguals al mes anterior, sent en la d'Alacant del 1,93%, en la de Castelló del 1,32%, en la de València del 1,68% i del 1,22% en l'àmbit autonòmic.

Etiquetes

Tipus