Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS GENER 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, al mes de gener de 2019, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018, va ser de 169 que van afectar a 326.209 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,12 hores i una variació salarial del 1,56%, inferior al 2,16% de variació mitjana salarial en el conjunt d’Espanya.
En la nostra Comunitat, la variació salarial en gener va ser inferior a desembre, que era del 1,64% i a Espanya va ser superior al 1’75 del mes anterior.
Les variacions salarials per províncies van ser inferiors al passat mes i a Alacant va ascendir al 1,51%, a Castelló al 1,14%, a València al 1,57% i en l'àmbit autonòmic al 1’67%.

Etiquetes

Tipus