Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS GENER 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar el mes de gener, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 166
que han afectat 343.415 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.711,85 hores i una variació salarial del 1,78%, inferior al 1,98% de variació
mitjana salarial en el conjunt estatal.
La variació salarial en la nostra Comunitat va ser del 1,78%, superior al 1,67% del mes de desembre i a Espanya es va situar en el 1,98%, per davall del 2,35% del passat mes. Les variacions salarials per províncies van ser superiors al mes anterior, sent a Alacant del 1,72%, a Castelló del 1,76%, a València del 2,01% i en l'àmbit autonòmic del 1,70%.

Etiquetes

Tipus