Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS MARÇ 2019 Efectes econòmics 2019. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, al mes de març, va ser de 184 que van afectar a 358.333 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,38 hores i una variació salarial del 1,58%, per baix del 2,20% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.
La variació salarial en el mes de març, en la nostra Comunitat, ha estat idèntica al mes de febrer, amb una taxa del 1,58% i en Espanya va ser lleugerament inferior al 2’27% del mes de febrer.
Les variacions salarials per províncies van ser semblants al passat mes i en Alacant va ser del 1,51%, en Castelló del 1,17%, en València del 1,56% i en l’àmbit autonòmic del 1’72%.

Etiquetes

Tipus