Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS NOVEMBRE 2018 Efectes econòmics 2018. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes de novembre de 2018, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018 va ser de 307 que van afectar a 659.273 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.757,54 hores i una variació salarial del 1,64%, per davall del 1,70% de variació mitjana salarial en el total d'Espanya.
El mes d'octubre, en la nostra Comunitat, la variació salarial va ser superior i va ascendir al 1,65% i a Espanya al 1,69%. Les variacions salarials per províncies van ser pràcticament iguals al passat mes, sent en la d'Alacant del 1,93%, en la de Castelló del 1,32%, en la de València del 1,68% i del 1,22% en l'àmbit autonòmic.

Etiquetes

Tipus