Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS SETEMBRE 2018 Efectes econòmics 2018. Variació salarial

A la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius
registrats, amb efectes econòmics en 2018, al mes de setembre de
2018 va ser de 282 que afectaren a 625.054 persones treballadores,
amb una jornada mitjana de 1.756,33 hores i una variació salarial de
l’1,63%, lleugerament inferior a l’1,67% de variació mitjana salarial en
el total del conjunt d’Espanya.
Al mes anterior, a la nostra Comunitat, la variació salarial va ser
idèntica i va representar l’1,63% i a Espanya l’1,65%.
Per províncies, a la provincia d’Alacant, la variació va ascendir a
l’1,93%, a la de Castelló a l’1’33, a la de València a l’1’68 i a l’àmbit
autonòmic a l’1’04.

Etiquetes

Tipus