Servicios

DESPESA SANITÀRIA, SETEMBRE 2019

La despesa pública acumulada a setembre de 2019 en productes farmacèutics i sanitaris en la Comunitat
Valenciana ha sigut de 2.035 milions d'euros.
L'increment interanual de la despesa, de 5,2%, està per
damunt de la mitjana de les CCAA (4,5%).

Etiquetes

Tipus