Servicios

ENQUESTA DE OCUPACIÓ HOTELERA, PROVINCIES. SETEMBRE 2020

La Comunitat Valenciana és el quart destí dels viatgers residents a Espanya (10,5%), el nombre de viatgers ha descendit un 59,64% respecte a  setembre de l'any anterior i les pernoctacions han descendit un 71,42% respecte al mateix període.
La Comunitat Valenciana és la quarta autonomia, quant al grau d'ocupació de places hoteleres (30,3%).

Etiquetes

Tipus