Servicios

HIPOTEQUES ABRIL 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 1,62% respecte al mes de març, a causa dels augments registrats a Alacant i Castelló. A l'abril s'han constituït 4.202 hipoteques per un import de 415.217 milers d'euros, un 10,28% més que en el mes de març.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'abril a Espanya va ser de 38.718 sobre el total de finques un 8,01% inferior al del mes de març i ha disminuït un 10,59% l'import de les mateixes.

Etiquetes

Tipus