Servicios

HIPOTEQUES AGOST 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 30,70% respecte al mes de juliol, a causa dels descensos registrats en les tres
províncies. A l'agost s'han constituït 3.682 hipoteques per un import de 396.270 milers d'euros, un 38,75% menys que en el mes de juliol.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'agost a Espanya va ser de 28.639 sobre el total de finques un 37,41% inferior al del mes de juliol i ha  disminuït un 31,84% l'import de les mateixes.

Etiquetes

Tipus