Servicios

HIPOTEQUES JUNY 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 8,57% respecte al mes de maig, a causa dels descensos registrats a Castelló i
València. Al juny s'han constituït 5.059 hipoteques per un import de 453.161 milers d'euros, un 34,98% menys que en el mes de maig.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al juny a Espanya va ser de 40.496 sobre el total de finques un 16,05% inferior al del mes de maig i ha disminuït un 4,59% l'import de les mateixes.

Etiquetes

Tipus