Servicios

HIPOTEQUES OCTUBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 18,60% respecte al mes de setembre, a causa dels augments registrats en totes les províncies. A l'octubre s'han constituït 4.342 hipoteques per un import de 523.730 milers d'euros, un 28,87% més que en el mes de setembre.
El nombre total d'hipoteques constituïdes a l'octubre a Espanya va ser de 40.094 sobre el total de finques un 30,11% superior al del mes de setembre i ha augmentat un 6,13% l'import de les mateixes.

Etiquetes

Tipus
StartTLS not supported by server or could not initiate session.