Servicios

INDICADORS DEMOGRÀFICS BÀSICS 2018

El nombre de naixements en la Comunitat Valenciana disminuïsc l'any 2018 en un 5,98% en valors absoluts, 2.412 naixements menys que el registrat l'any anterior.
Quant al nombre de defuncions va augmentar un 1,16%, 519 defuncions més que en el 2017.
El saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) es va situar en -7.417 persones.
El nombre de matrimonis en la Comunitat Valenciana ha descendit un 1.03% passant de 18.062 matrimonis en el 2017 a 17.876 matrimonis l'any 2018

Etiquetes

Tipus