Servicios

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL GENER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se dues dècimes de punt per damunt d'Espanya, recollintse a les seues  províncies diferents percentatges de variació, sent els més alts els d'Alacant i Castelló (1,4%). Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,2%, dues dècimes de punt més que a Espanya. El 47,89% de pensions en la nostra Comunitat són homes mentre que el 52,11% són dones.
Les majors variacions tant de pensions com de pensionistes es donen a Canàries (2,8% i 2,7%), seguida d'Illes Balears (1,8% i 1,9%) i Madrid (1,7% i 1,6%),  respectivament.

Etiquetes

Tipus