Servicios

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se una dècima per damunt d'Espanya, recollint-se en les seues províncies en el mateix percentatge de variació (1,5%), amb l’excepció de València, sent inferior en dos dècimes. Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,4%, dos dècimes de punt més que a Espanya, sent les províncies d’Alacant i Castelló les que lideren la variació en la nostra Comunitat, amb un 1,5%.
Les majors variacions tant de pensions com de pensionistes es donen a Canàries, seguida de Madrid i la Comunitat Foral de Navarra.

Etiquetes

Tipus