Servicios

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA DESEMBRE 18

La Comunitat Valenciana incrementa 1,7 punts la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a l'any anterior, trobant-se 6,8 punts per davall de la mitjana nacional. L'increment de la taxa de cobertura a Espanya ha sigut de 1,8 punts respecte a desembre de 2017. La província de Castelló presenta la millor taxa en la nostra Comunitat, percentatge inferior en 3,6 punts (53,74%) al de la mitjana d'Espanya (57,31%).
Per Comunitats Autònomes, la Comunitat Valenciana es situa aquest últim mes en el decé lloc, augmentant 0,3 punts amb relació el mes anterior, ocupant els primers llocs Illes Balears, amb el 132,29%, Extremadura amb el 77,58 i Andalusia amb el 67,25%.

Etiquetes

Tipus